Pressmeddelanden

Välj år
2019-09-18 | 12:00

Christian Berner Tech Trade förvärvar Bullerbekämparen AB

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bullerbekämparen AB (http://bullerbekamparen.se), ett bolag som tillverkar, monterar och säljer produkter för förbättrad akustik och lägre ljudnivå inom industri, kontor och offentlig miljö. 2018 uppgick bolagets omsättning till 30,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 5,0 MSEK (EBIT 4,7 MSEK). Vid utgången av 2018 hade företaget 18 anställda. 

Läs mer
2019-06-20 | 11:00

Fredrik Berndtson utses till chef Verksamhetsutveckling & IT i Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Fredrik Berndtson till chef Verksamhetsutveckling & IT för Christian Berner Tech Trade AB och medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. 

Läs mer
2019-06-14 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Joel Lybert utses till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB

Joel Lybert har utsett till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB (”Zander & Ingeström”), ett dotterbolag till Christian Berner Tech Trade AB (publ), och till medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. Lars-Olof Larsson, nuvarande vd för Zander & Ingeström, har på egen begäran valt att lämna sin anställning som vd, men kvarstår i sin nuvarande roll tills Joel Lybert tillträder som ny vd för Zander & Ingeström. Lars-Olof Larsson kommer efter att Joel Lybert tillträtt som vd, vara anställd i Zander & Ingeström som ansvarig för projekt inom värmepannor. 

Läs mer
2019-03-21 | 16:38

Rättelse av MAR

Läs mer
2019-03-21 | 15:00

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, torsdag 21 mars, årsredovisningen för 2018 på www.christianberner.com

Läs mer
2019-03-21 | 14:37

Rättelse av MAR

Läs mer
2019-03-20 | 15:00

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 24 april 2019 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.00.

Läs mer
2019-02-07 | 13:00

Förändringar i Christian Berner Tech Trade AB:s ledningsgrupp

Christian Berner Tech Trade AB kommer per 1 mars 2019 att göra förändringar i bolagets ledningsgrupp. Koncernens ledningsgrupp utökas såväl med chef för Verksamhetsutveckling och IT som Marknadschef.

Läs mer
2018-12-11 | 13:00

Rekordorder till Christian Berners dotterbolag

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till Vitryssland.

Läs mer
2018-08-16 | 11:00

Hans Lindqvist ny vd i Christian Berner AB

Hans Lindqvist har utsetts till ny vd för Christian Berner AB, det svenska bolaget i koncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT). Hans kommer även att behålla sin nuvarande roll som Supply Chain Director i koncernen. Det innebär att Bo Söderqvist, som fram till nu har varit vd såväl för koncernen som det svenska bolaget, framöver kommer att fokusera fullt ut på rollen som CEO för koncernen Christian Berner Tech Trade AB.

Läs mer
Hetvattenpanna typ P2H för miljövänlig fjärrvärme.
2018-07-11 | 14:00

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström levererar rekordorder på hetvattenpannor till Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till kinesiska samarbetspartnern Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Läs mer
2018-04-24 | 16:00

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll måndagen den 23 april 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Läs mer
2018-03-23 | 08:30

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ) håller årsstämma den 23 april 2018 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.00.

Läs mer
2018-03-01 | 11:00

Återköp av egna aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Christian Berner Tech Trade AB (publ) återköpt 510 599 B-aktier till en snittkurs av 18,14 kr.

Läs mer
2018-02-16 | 12:50

Christian Berner Tech Trade AB (publ) förvärvar Zander & Ingeström AB

Christian Berner Tech Trade AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Zander & Ingeström AB. Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och kunderna finns bland annat i branscherna process, papper, VA/energi och inom gruvindustrin. Företagets omsättning 2017 uppgick till 124 MSEK med ett rörelseresultat om 16,4 MSEK. Vid utgången av 2017 hade företaget 24 anställda.

Läs mer
2017-11-06 | 09:15

Hans Lindqvist ny Supply Chain Director i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Hans Lindqvist till Supply Chain Director och medlem i koncernledningen. Hans Lindqvist huvudsakliga uppdrag är att öka effektiviseringen inom inköp, lager och produktionen i hela Norden där koncernen är verksam.  

Läs mer
2017-10-05 | 09:00

Torbjörn Gustafsson ny CFO i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Torbjörn Gustafsson till ny CFO och medlem i koncernledningen. Han ersätter Anna Boqvist som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget vid årsskiftet. Torbjörn Gustafsson tillträder senast i februari 2018.

Läs mer
2017-08-21 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 2

Fortsatt stark orderingång. Christian Berner Tech Trade AB (publ) visade även under andra kvartalet en bra orderingång med 6,0 procent tillväxt.

Läs mer
2017-06-26 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) genomför organisationsförändring i koncernen

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Anna Boqvist under hösten kommer att lämna sin befattning som CFO i koncernen för nya utmaningar inom Healthcarebranschen i Nederländerna. Arbetet med att rekrytera en ny CFO har inletts.

Läs mer
Stockholms nya stadsdel Hagastaden
2017-06-09 | 08:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar vibrationsdämpning till projektet Hagastaden i Stockholm

Christian Berner Tech Trade AB har fått uppdraget att leverera vibrationsdämpande material till den nya järnvägstunnel som ska byggas i anslutning till Stockholms nya stadsdel Hagastaden. Ordervärdet för Christian Berners del bedöms till 6,9 MSEK och förväntas levereras under första kvartalet 2018.

Läs mer
2017-05-22 | 15:00

Christian Berners styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Christian Berner Tech Trades styrelse har idag beslutat att utnyttja bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier som gavs av årsstämman 2017. Syftet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Läs mer
2017-04-24 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1

Stark start på 2017 - ökad orderingång och omsättning - listbytet till Nasdaq Stockholm genomfört Christian Berner Tech Trade AB (publ) började året med en stark orderingång och en omsättningstillväxt på nära 12 procent. Bolaget bytte lista till Nasdaq Stockholm och därmed belastades resultatet med 4,3 MSEK i kostnader avseende detta arbete under kvartalet.

Läs mer
2017-03-31 | 07:30

Priset i erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har fastställts

Priset i erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ) från Christian Berner Invest AB har fastställts till 19,00 kronor per B-aktie – handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas idag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) offentliggör resultatet av erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner från Christian Berner Invest AB (”Huvudägaren”) (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Andra AP-fonden har tillkommit som ny stor aktieägare i samband med Erbjudandet som i övrigt rönte stort intresse från allmänheten i Sverige.

Läs mer
2017-03-15 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB offentliggör prospekt och villkor i erbjudande i samband med listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Den 7 mars 2017 offentliggjorde Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) att Nasdaqs bolagskommitté godkänt Bolagets ansökan om notering på Nasdaq Stockholm. I samband med detta har Christian Berner offentliggjort ett prospekt och villkor för ett erbjudande till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier från Christian Berner Invest AB (”Huvudägaren”) (”Erbjudandet”).

Läs mer
2017-03-07 | 12:20

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm – första handelsdag beräknad till 31 mars 2017

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 31 mars 2017.

Läs mer
2017-02-22 | 11:16

Christian Berner Tech Trade AB (publ) utser ny vd i Norge

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har utsett Herman Christian Thon till ny vd för den norska verksamheten Christian Berner AS och medlem av koncernledningen. Herman tillträder den 1 april 2017 och kommer från en position som Director Solutions and Services på GS-Hydro AS. Han efterträder Nicolai Lenschow som kommer att lämna bolaget.

Läs mer
2017-02-06 | 08:30

Christian Berner Tech Trade AB (publ) genomför organisationsförändringar i Norge

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Nicolai Lenschow under våren lämnar som VD i dotterbolaget Christian Berner AS i Norge. Rekrytering efter hans efterträdare har inletts.

Läs mer
2017-01-16 | 10:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar två helautomatiska kartonneringslinjer till världsledande medicinskteknisk aktör

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har i samarbete med Christ Packaging Systems GmbH fått en beställning på två kompletta och kundanpassade förpackningslinjer till blisterförpackningar. Kunden är en världsledande producent av medicinsktekniska komponenter. Kartonneringslinjerna kommer att levereras under hösten 2017 och har ett totalt ordervärde om en miljon euro.

Läs mer
2016-11-30 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB siktar på listbyte första kvartalet 2017

Teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner”) reviderar tidplanen för det planerade listbytet från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm med målsättningen att listbytet ska genomföras under första kvartalet 2017.

Läs mer
2016-08-17 | 11:01

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport Kvartal 2, april-juni 2016

STARKT ANDRA KVARTAL Christian Berner Tech Trade AB (publ) hade ett starkt andra kvartal med 4 procent omsättningstillväxt och en resultatökning, (EBITDA) nära 50 procent. Bolaget genomförde även ett förvärv under perioden.

Läs mer
2016-08-17 | 11:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) fastställer nya finansiella mål

Styrelsen i teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB har idag fattat beslut om reviderade finansiella mål. Mål för EBITA-marginal ersätter tidigare EBITDA-mål samt målet för tillväxt och avkastning på eget kapital justeras upp. Styrelsen bedömer att de justerade finansiella målen bättre illustrerar nästa steg i Bolagets utveckling samt underlättar sektorjämförelse.  

Läs mer
2016-07-01 | 10:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) förvärvar PlastKapTek Sverige AB

Teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner”) har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i plastbearbetningsföretaget PlastKapTek Sverige AB och stärker därmed sin position inom bearbetade plastprodukter på den nordiska marknaden.

Läs mer
2016-06-16 | 09:09

Christian Berner Tech Trade AB (publ) förvärvar Fillflex AB

Teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i fyllningsföretaget Fillflex AB och stärker därmed sin position inom vätskefyllning på den nordiska marknaden.

Läs mer
2016-06-07 | 09:33

Christian Berner AB levererar fyllningslinje för fyllning av IBC-behållare till Dow Sverige AB i Landskrona

När Dow Sverige AB i Landskrona flyttar fyllningsprocessen av sina IBC-behållare till Sverige, väljer de teknikhandelsföretaget Christian Berner AB som leverantör. Leveransen har ett ordervärde av cirka 1,1 miljoner kronor och lösningen bidrar till lägre transportkostnader, mindre miljöpåverkan och ökat mervärde för bolagets kunder.

Läs mer
2016-05-31 | 09:06

Mindre buller från Roslagsbanan när Christian Berner AB levererar rälsdämpning till SL

SL kompletterade under april 2016 bullerskärmarna längs Roslagsbanan med rälsdämpning i spårkurvorna och får därmed en markant minskning av buller. Teknikhandelsföretaget Christian Berner AB kommer även att leverera material för rälsdämpning på Saltsjöbanan under sommaren 2017. Ordervärdet på projektet är cirka 3,7 miljoner kronor för Roslagsbanan och Saltsjöbanan inklusive optioner.

Läs mer