Pressmeddelanden

Välj år
2021-04-29 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2021

Ett första kvartal med förbättrad vinst och hög bruttomarginal Christian Berner Tech Trade AB (publ) förbättrar resultatet jämfört med Q1 2020, med starkt förbättrad bruttomarginal. Avsaknad av större infrastruktur- och värmeprojekt minskar dock omsättningen under kvartalet. Den beslutade strategiska inriktningen, med strukturella kostnadsminskningar i några produktområden och satsningar i andra, har givit positiv påverkan på EBITA-marginalenredan under första kvartalet.

Läs mer
2021-04-15 | 16:00

Christian Berner Tech Trade förvärvar GF Swedenborg Ingeniörsfirma

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma, (https://swedenborg.se), som marknadsför och säljer kända pumpfabrikat som bland annat Dickow, DAB och sprängbleck från Rembe Gmbh. De har även tillverkning av industrispjäll som säljs under egna varumärket Swedspjäll.

Läs mer
2021-03-24 | 16:35

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 29 april 2021 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.30.

Läs mer
2021-03-24 | 15:00

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, onsdag 24 mars, årsredovisningen för 2020 på www.christianberner.com

Läs mer
2020-10-07 | 10:30

Christian Berner Tech Trade förvärvar Alfa Tec Sweden AB

     Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Alfa Tec Sweden AB (http://alfatec.se), ett bolag som marknadsför och säljer Alfa Lavals produkter inom termiska processer och flödesteknik.  2019 uppgick bolagets omsättning till 32,2 MSEK med ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK. Vid utgången av 2019 hade företaget fem anställda.  

Läs mer
2020-09-17 | 14:15

Christian Berner Tech Trade förvärvar norska Empakk AS

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Empakk AS (http://empakk.no), ett bolag som marknadsför och säljer lösningar för förpackning, lagring och transport av mat i offentlig och privat regi på den norska marknaden. Bolaget har sitt säte i Fredrikstad och 2019 uppgick omsättningen till 47,3 MNOK med ett EBITDA-resultat om 4,8 MNOK (EBIT 4,3 MSEK). Vid utgången av 2019 hade företaget 15 anställda. För första halvåret 2020 uppgick bolagets omsättning till 28,3 MNOK och EBITDA-resultatet till 3,4 MNOK (EBIT 3,3 MNOK)  

Läs mer
2020-09-04 | 16:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller extra bolagsstämma den 8 oktober 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till stämman sker från kl 15.30.

Läs mer
2020-08-17 | 14:59

Christian Berner Tech Trades styrelse avser kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen för Christian Berner Tech Trade AB (publ) avser kalla till en extra bolagsstämma den 8 oktober och föreslår en utdelning om 0,60 kr per aktie.

Läs mer
2020-08-13 | 09:00

Christian Berner Tech Trade genomför organisationsförändringar i koncernen

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Erik Thorup under slutet av året kommer att lämna sin befattning som vd för det danska dotterbolaget A/S Christian Berner.

Läs mer
2020-05-11 | 17:00

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 10 juni 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.30.

Läs mer
2020-03-30 | 11:00

Christian Berner Tech Trade ger uppdatering kring påverkan från coronaviruset, aviserar besparingsåtgärder samt skjuter upp årsstämman

Christian Berner bedömer för närvarande att den direkta finansiella effekten under första kvartalet blir begränsad, men osäkerheten framåt är stor och Christian Berner har identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba spridningen av coronaviruset. Coronaviruset orsakar att större order inom projektaffären kan skjutas på framtiden eller annulleras, samt påverka den löpande försäljningen till basindustrin negativt.

Läs mer
2020-03-20 | 09:01

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, fredag 20 mars, årsredovisningen för 2019 på www.christianberner.com

Läs mer
2020-03-19 | 17:06

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 22 april 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.30.

Läs mer
2020-03-02 | 13:00

Christian Berner Tech Trade flyttar högtryckspumparna till Zander & Ingeström

Zander & Ingeström AB tar över verksamheten inom högtryckspumpar från syskonbolaget Christian Berner AB.

Läs mer
2020-02-14 | 08:30

Christian Berner Tech Trade tecknar avtal med SEB om revolverande kreditfacilitet

Christian Berner Tech Trade AB tecknar avtal med SEB om en revolverande kreditfacilitet på 200 MSEK över tre år. Delar av faciliteten (55 MSEK) används direkt för att lösa befintliga lån. Huvuddelen skall användas för att finansiera beslutad förvärvsstrategi.  

Läs mer
2019-11-29 | 13:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Angående dotterbolaget Zander & Ingeströms pågående förhandlingar om en större order.

Avseende tidigare kommunicerat pressmeddelande (2019-11-12) om pågående förhandlingar om en större order på 200 MSEK som förväntades vara klara under november månad.

Läs mer
2019-11-07 | 08:27

Christian Berner Tech Trade växer med nya lokaler i Stockholm

Nu satsar Christian Berner Tech Trade ytterligare i Stockholmsrådet. Ett längre hyresavtal med Tungel Fastighets AB för en fastighet i Arninge, Täby är nu tecknat. Dotterbolagen Christian Berner AB och Zander & Ingeström AB kommer nu att dela kontor, lager och produktion.

Läs mer
2019-09-18 | 12:00

Christian Berner Tech Trade förvärvar Bullerbekämparen AB

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bullerbekämparen AB (http://bullerbekamparen.se), ett bolag som tillverkar, monterar och säljer produkter för förbättrad akustik och lägre ljudnivå inom industri, kontor och offentlig miljö. 2018 uppgick bolagets omsättning till 30,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 5,0 MSEK (EBIT 4,7 MSEK). Vid utgången av 2018 hade företaget 18 anställda. 

Läs mer
2019-06-20 | 11:00

Fredrik Berndtson utses till chef Verksamhetsutveckling & IT i Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Fredrik Berndtson till chef Verksamhetsutveckling & IT för Christian Berner Tech Trade AB och medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. 

Läs mer
2019-06-14 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Joel Lybert utses till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB

Joel Lybert har utsett till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB (”Zander & Ingeström”), ett dotterbolag till Christian Berner Tech Trade AB (publ), och till medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. Lars-Olof Larsson, nuvarande vd för Zander & Ingeström, har på egen begäran valt att lämna sin anställning som vd, men kvarstår i sin nuvarande roll tills Joel Lybert tillträder som ny vd för Zander & Ingeström. Lars-Olof Larsson kommer efter att Joel Lybert tillträtt som vd, vara anställd i Zander & Ingeström som ansvarig för projekt inom värmepannor. 

Läs mer
2019-03-21 | 16:38

Rättelse av MAR

Läs mer
2019-03-21 | 15:00

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, torsdag 21 mars, årsredovisningen för 2018 på www.christianberner.com

Läs mer
2019-03-21 | 14:37

Rättelse av MAR

Läs mer
2019-03-20 | 15:00

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 24 april 2019 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.00.

Läs mer
2019-02-07 | 13:00

Förändringar i Christian Berner Tech Trade AB:s ledningsgrupp

Christian Berner Tech Trade AB kommer per 1 mars 2019 att göra förändringar i bolagets ledningsgrupp. Koncernens ledningsgrupp utökas såväl med chef för Verksamhetsutveckling och IT som Marknadschef.

Läs mer
2018-12-11 | 13:00

Rekordorder till Christian Berners dotterbolag

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till Vitryssland.

Läs mer
2018-08-16 | 11:00

Hans Lindqvist ny vd i Christian Berner AB

Hans Lindqvist har utsetts till ny vd för Christian Berner AB, det svenska bolaget i koncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT). Hans kommer även att behålla sin nuvarande roll som Supply Chain Director i koncernen. Det innebär att Bo Söderqvist, som fram till nu har varit vd såväl för koncernen som det svenska bolaget, framöver kommer att fokusera fullt ut på rollen som CEO för koncernen Christian Berner Tech Trade AB.

Läs mer
Hetvattenpanna typ P2H för miljövänlig fjärrvärme.
2018-07-11 | 14:00

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström levererar rekordorder på hetvattenpannor till Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till kinesiska samarbetspartnern Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Läs mer
2018-04-24 | 16:00

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll måndagen den 23 april 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Läs mer
2018-03-23 | 08:30

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ) håller årsstämma den 23 april 2018 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.00.

Läs mer
2018-03-01 | 11:00

Återköp av egna aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Christian Berner Tech Trade AB (publ) återköpt 510 599 B-aktier till en snittkurs av 18,14 kr.

Läs mer