Pressmeddelanden

Välj år
2020-05-11 | 17:00

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 10 juni 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.30.

Läs mer
2020-03-30 | 11:00

Christian Berner Tech Trade ger uppdatering kring påverkan från coronaviruset, aviserar besparingsåtgärder samt skjuter upp årsstämman

Christian Berner bedömer för närvarande att den direkta finansiella effekten under första kvartalet blir begränsad, men osäkerheten framåt är stor och Christian Berner har identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba spridningen av coronaviruset. Coronaviruset orsakar att större order inom projektaffären kan skjutas på framtiden eller annulleras, samt påverka den löpande försäljningen till basindustrin negativt.

Läs mer
2020-03-20 | 09:01

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, fredag 20 mars, årsredovisningen för 2019 på www.christianberner.com

Läs mer
2020-03-19 | 17:06

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 22 april 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.30.

Läs mer
2020-03-02 | 13:00

Christian Berner Tech Trade flyttar högtryckspumparna till Zander & Ingeström

Zander & Ingeström AB tar över verksamheten inom högtryckspumpar från syskonbolaget Christian Berner AB.

Läs mer
2020-02-14 | 08:30

Christian Berner Tech Trade tecknar avtal med SEB om revolverande kreditfacilitet

Christian Berner Tech Trade AB tecknar avtal med SEB om en revolverande kreditfacilitet på 200 MSEK över tre år. Delar av faciliteten (55 MSEK) används direkt för att lösa befintliga lån. Huvuddelen skall användas för att finansiera beslutad förvärvsstrategi.  

Läs mer
2019-11-29 | 13:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Angående dotterbolaget Zander & Ingeströms pågående förhandlingar om en större order.

Avseende tidigare kommunicerat pressmeddelande (2019-11-12) om pågående förhandlingar om en större order på 200 MSEK som förväntades vara klara under november månad.

Läs mer
2019-11-07 | 08:27

Christian Berner Tech Trade växer med nya lokaler i Stockholm

Nu satsar Christian Berner Tech Trade ytterligare i Stockholmsrådet. Ett längre hyresavtal med Tungel Fastighets AB för en fastighet i Arninge, Täby är nu tecknat. Dotterbolagen Christian Berner AB och Zander & Ingeström AB kommer nu att dela kontor, lager och produktion.

Läs mer
2019-09-18 | 12:00

Christian Berner Tech Trade förvärvar Bullerbekämparen AB

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bullerbekämparen AB (http://bullerbekamparen.se), ett bolag som tillverkar, monterar och säljer produkter för förbättrad akustik och lägre ljudnivå inom industri, kontor och offentlig miljö. 2018 uppgick bolagets omsättning till 30,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 5,0 MSEK (EBIT 4,7 MSEK). Vid utgången av 2018 hade företaget 18 anställda. 

Läs mer
2019-06-20 | 11:00

Fredrik Berndtson utses till chef Verksamhetsutveckling & IT i Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Fredrik Berndtson till chef Verksamhetsutveckling & IT för Christian Berner Tech Trade AB och medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. 

Läs mer
2019-06-14 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Joel Lybert utses till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB

Joel Lybert har utsett till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB (”Zander & Ingeström”), ett dotterbolag till Christian Berner Tech Trade AB (publ), och till medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. Lars-Olof Larsson, nuvarande vd för Zander & Ingeström, har på egen begäran valt att lämna sin anställning som vd, men kvarstår i sin nuvarande roll tills Joel Lybert tillträder som ny vd för Zander & Ingeström. Lars-Olof Larsson kommer efter att Joel Lybert tillträtt som vd, vara anställd i Zander & Ingeström som ansvarig för projekt inom värmepannor. 

Läs mer
2019-03-21 | 16:38

Rättelse av MAR

Läs mer
2019-03-21 | 15:00

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, torsdag 21 mars, årsredovisningen för 2018 på www.christianberner.com

Läs mer
2019-03-21 | 14:37

Rättelse av MAR

Läs mer
2019-03-20 | 15:00

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 24 april 2019 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.00.

Läs mer
2019-02-07 | 13:00

Förändringar i Christian Berner Tech Trade AB:s ledningsgrupp

Christian Berner Tech Trade AB kommer per 1 mars 2019 att göra förändringar i bolagets ledningsgrupp. Koncernens ledningsgrupp utökas såväl med chef för Verksamhetsutveckling och IT som Marknadschef.

Läs mer
2018-12-11 | 13:00

Rekordorder till Christian Berners dotterbolag

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till Vitryssland.

Läs mer
2018-08-16 | 11:00

Hans Lindqvist ny vd i Christian Berner AB

Hans Lindqvist har utsetts till ny vd för Christian Berner AB, det svenska bolaget i koncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT). Hans kommer även att behålla sin nuvarande roll som Supply Chain Director i koncernen. Det innebär att Bo Söderqvist, som fram till nu har varit vd såväl för koncernen som det svenska bolaget, framöver kommer att fokusera fullt ut på rollen som CEO för koncernen Christian Berner Tech Trade AB.

Läs mer
Hetvattenpanna typ P2H för miljövänlig fjärrvärme.
2018-07-11 | 14:00

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström levererar rekordorder på hetvattenpannor till Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till kinesiska samarbetspartnern Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Läs mer
2018-04-24 | 16:00

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll måndagen den 23 april 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Läs mer
2018-03-23 | 08:30

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ) håller årsstämma den 23 april 2018 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.00.

Läs mer
2018-03-01 | 11:00

Återköp av egna aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Christian Berner Tech Trade AB (publ) återköpt 510 599 B-aktier till en snittkurs av 18,14 kr.

Läs mer
2018-02-16 | 12:50

Christian Berner Tech Trade AB (publ) förvärvar Zander & Ingeström AB

Christian Berner Tech Trade AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Zander & Ingeström AB. Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och kunderna finns bland annat i branscherna process, papper, VA/energi och inom gruvindustrin. Företagets omsättning 2017 uppgick till 124 MSEK med ett rörelseresultat om 16,4 MSEK. Vid utgången av 2017 hade företaget 24 anställda.

Läs mer
2017-11-06 | 09:15

Hans Lindqvist ny Supply Chain Director i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Hans Lindqvist till Supply Chain Director och medlem i koncernledningen. Hans Lindqvist huvudsakliga uppdrag är att öka effektiviseringen inom inköp, lager och produktionen i hela Norden där koncernen är verksam.  

Läs mer
2017-10-05 | 09:00

Torbjörn Gustafsson ny CFO i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Torbjörn Gustafsson till ny CFO och medlem i koncernledningen. Han ersätter Anna Boqvist som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget vid årsskiftet. Torbjörn Gustafsson tillträder senast i februari 2018.

Läs mer
2017-08-21 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 2

Fortsatt stark orderingång. Christian Berner Tech Trade AB (publ) visade även under andra kvartalet en bra orderingång med 6,0 procent tillväxt.

Läs mer
2017-06-26 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) genomför organisationsförändring i koncernen

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Anna Boqvist under hösten kommer att lämna sin befattning som CFO i koncernen för nya utmaningar inom Healthcarebranschen i Nederländerna. Arbetet med att rekrytera en ny CFO har inletts.

Läs mer
Stockholms nya stadsdel Hagastaden
2017-06-09 | 08:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar vibrationsdämpning till projektet Hagastaden i Stockholm

Christian Berner Tech Trade AB har fått uppdraget att leverera vibrationsdämpande material till den nya järnvägstunnel som ska byggas i anslutning till Stockholms nya stadsdel Hagastaden. Ordervärdet för Christian Berners del bedöms till 6,9 MSEK och förväntas levereras under första kvartalet 2018.

Läs mer
2017-05-22 | 15:00

Christian Berners styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Christian Berner Tech Trades styrelse har idag beslutat att utnyttja bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier som gavs av årsstämman 2017. Syftet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Läs mer
2017-04-24 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1

Stark start på 2017 - ökad orderingång och omsättning - listbytet till Nasdaq Stockholm genomfört Christian Berner Tech Trade AB (publ) började året med en stark orderingång och en omsättningstillväxt på nära 12 procent. Bolaget bytte lista till Nasdaq Stockholm och därmed belastades resultatet med 4,3 MSEK i kostnader avseende detta arbete under kvartalet.

Läs mer
2017-03-31 | 07:30

Priset i erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har fastställts

Priset i erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ) från Christian Berner Invest AB har fastställts till 19,00 kronor per B-aktie – handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas idag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) offentliggör resultatet av erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner från Christian Berner Invest AB (”Huvudägaren”) (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Andra AP-fonden har tillkommit som ny stor aktieägare i samband med Erbjudandet som i övrigt rönte stort intresse från allmänheten i Sverige.

Läs mer
2017-03-15 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB offentliggör prospekt och villkor i erbjudande i samband med listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Den 7 mars 2017 offentliggjorde Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) att Nasdaqs bolagskommitté godkänt Bolagets ansökan om notering på Nasdaq Stockholm. I samband med detta har Christian Berner offentliggjort ett prospekt och villkor för ett erbjudande till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier från Christian Berner Invest AB (”Huvudägaren”) (”Erbjudandet”).

Läs mer