Om oss

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport kvartal 3 2021

Ett starkt resultat i kvartalet med en fortsatt bra orderingång

Bra försäljning och resultatutveckling i kvartalet efter det starka andra kvartalets orderingång. Som vi kommunicerade i förra kvartalet såg vi ett starkt andra halvår framför oss. Det är glädjande att nu kunna konstatera att tredje kvartalet gav en EBITA-marginal på9,6 (8,8) procent och att orderingången blev goda 157,0 (133,4) MSEK.

Omsättningen ökade med 27,3 procent i det tredje kvartalet trots att vi ser fortsatt längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist. Vi har under kvartalet haft en fortsatt stark orderingång, vilket gör att vi sannolikt även kan förvänta oss ett bra fjärde kvartal.

Marknadernas utveckling

I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 12,4 (9,2) procent. Orderingången under kvartalet var bra och vi ser en stabil efterfrågan i marknaden. Under kvartalet hade vi flera intressanta projekt, bland annat på värmeprojekt i Zander & Ingeström till våra samarbetspartner i Kina och även projekt i Nederländerna. Processanläggningar går starkt med förpackningsmaskiner och emballage inom e-handel. Glädjande är också att G.F Swedenborg som förvärvades under andra kvartalet fortsätter att leverera bra resultat.
Danmark gjorde ett resultat med en EBITA-marginal på 5,3 (10,6) procent. Orderingången var svagare under kvartalet, dock fick vi ett par order från process- och livsmedelsindustrin på förpackningsmaskiner och emballage och inom Materialteknik på vibrationsdämpande material till byggindustrin.
I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 8,6 (8,2) procent samtidigt som orderingången i kvartalet var svagare men med en fortsatt god utveckling för vibrationsdämpande material till byggindustrin.
Finland gjorde ett svagt kvartal med en EBITA-marginal på 1,5 (13,0) procent. Försäljningen på vibrationsdämpande material till byggindustrin inom Helsingforsområdet gick fortsatt bra medan vi saknar större maskininvesteringar inom processindustrin.

Vi bedömer den underliggande efterfrågan som stabil och har som sagt förväntningar om en fortsatt positiv utveckling under fjärde kvartalet. Den starka orderingången under kvartalet borgar för det, men med reservation för att de längre led- och leveranstiderna inom vissa områden, framför allt inom Processanläggningar, Teknisk Plast och Vibrationsteknik, kan göra att en del order förskjuts till det första kvartalet år 2022.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB