Om oss

vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade kvartalsrapport Q3 2022

Vi fortsätter arbetet med att utveckla koncernen för framtiden

Kvartalets EBITA om 17,3 MSEK är 50 procent högre än Q2, men då kvartalet till skillnad från föregående år inte innehöll några projekt av engångskaraktär kunde det inte mäta sig med föregående års rekord-EBITA om 19.6 MSEK. Vi upplever dock att vi under kvartalet haft en starkare underliggande verksamhet än samma kvartal föregående år. I kontrast med föregående års svängiga andra halvår med en mycket stark Q3 följt av en mycket svag Q4 arbetar vi med att få till en jämnare intjäning.

Under kvartalet har dotterbolaget Bullerbekämparen som tidigare meddelats tagit hem den största ordern i sin historia. Ordern som är på 16 MSEK kommer att levereras löpande under 2023. Orderstocken har kommit ner något sedan toppnoteringen under föregående kvartal, men är fortsatt hög ur ett historiskt perspektiv och 60% över samma period föregående
år. Christian Berner AB har under slutet av kvartalet lanserat en ny spännande leverantör inom vattenrening och UV och har efter kvartalets utgång säkrat den första affären på den svenska marknaden vilket känns spännande. Koncernens vision om innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle känns mer och mer levande och det är glädjande att se hur våra lösningar kan bidra till rent vatten, hållbara energisystem och en hållbar industri överlag.

Omvärld i förändring

Vi följer omvärldsfaktorernas utveckling, med stigande energipriser, räntekostnader, inflation, svag svensk valuta, krig i närområdet och eventuella nya utmaningar med att få leveranser. Som koncern betraktat är vi naturligtvis inte immuna mot dessa utmaningar, men givet vår exponering mot flera olika sektorer och ett hittills försiktigt förvärvstempo bedömer vi att vi har förhållandevis goda möjligheter att parera vissa fluktuationer inom dessa parametrar.
Under året firar vi 125 år, till minne av att vår grundare Christian Berner 1897 flyttade från Norge till Göteborg för att med teknikintresse och språkkunskaper i ryggsäcken grunda Christian Berner AB. Det entreprenörskap och driv han visade prov på är vi stolta över och vill förvalta och utveckla in i de nästa 125 åren av koncernens historia.

Caroline Reuterskiöld
vd Christian Berner Tech Trade AB