Om oss

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport kvartal 2 2021

Stark orderingång

Ökad omsättning men svagt resultat andra kvartalet. Bra orderingång ger goda förutsättningar för återhämtning under andra halvåret.

Omsättningen ökade med 13,2 procent i det andra kvartalet till följd av förvärv. Justerat för förvärv var utvecklingen svagare. Koncernens EBITA-marginal uppgick till 4,3 (8,5) procent. Det är vi inte nöjda med. Resultatet påverkades av tre faktorer: 1) den svaga orderingången under det andra halvåret 2020 och det första kvartalet 2021, som en effekt av pandemin 2) förskjutning av vinstavräkning på värmeprojekt då Covid-19 har hindrat arbete på plats, och 3) längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist.
Vi har under kvartalet dock sett en vändning i orderingången som varit stark och växt med hela 49,4 procent, förvisso jämfört med enkla jämförelsetal påverkade av Covid-19. På grund av en mer gynnsam affärs- och produktmix har vi också en bättre bruttomarginal jämfört med i fjol, vilket gör att vi ser ett starkt andra halvår framför oss.

Marknadernas utveckling

I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 6,5 (10,0) procent. Orderingången under kvartalet var bra och vi ser en stabil efterfrågan i marknaden. Under kvartalet hade vi flera intressanta projekt, bland annat på UV och instrument inom vattenrening samt maskiner och emballage för förpackningar inom e-handel. Det är dessutom glädjande att GF Swedenborg som förvärvades första maj levererar per omgående. Däremot har vi saknat större värmeprojekt i Zander & Ingeström.
Danmark gjorde ett resultat med en EBITA-marginal på 6,1 (-1,3) procent. Orderingången var svagare under kvartalet men vi fick ett par order från process- och livsmedelsindustrin på Fillflex-produkter och inom Materialteknik på vibrationsdämpande material till gym.
I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 10,1 (16,0) procent samtidigt som orderingången i kvartalet var bra med en fortsatt god utveckling för vibrationsdämpande material till byggindustrin. Empakk AS, som förvärvades under sista kvartalet i fjol, bidrog positivt.
Finland gjorde ett svagt kvartal med en EBITA-marginal på 3,8 (5,5) procent. Försäljningen på vibrationsdämpande material till byggindustrin gick fortsatt bra medan större maskininvesteringar inom processindustrin alltjämt saknas.

Framtid

Vi bedömer den underliggande efterfrågan som fortsatt stabil och har förhoppningar om en än mer positiv utveckling under året, vilket den starka orderingången under kvartalet borgar för.
Förvärv är en viktig del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera fler bolag till koncernen. Det är därför glädjande att de förvärv som gjorts det sista året har integrerats på ett bra vis i koncernen och bidrar positivt.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB