Om oss

Om oss

Christian Berner Tech Trade är en koncern inom hållbar teknik bestående av flera bolag inom olika teknikområden. I grunden finns fyra teknikhandelsbolag som alla heter Christian Berner, ett i varje nordiskt land, vilka sedan 1897 varit strategisk partner åt ledande teknikleverantörer från världen över. Idag tillhör de Nordens ledande teknikhandelsföretag. Det innebär att vi agerar som rådgivare till kunder och leverantörer vid försäljning av komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Därtill har gruppen över åren kompletterats med ytterligare bolag med inslag av egna produkter under välkända varumärken. Utveckling av koncernens verksamheter liksom fortsatta förvärv av teknikbolag är en del av gruppens affärsmodell.
Mer om oss i sektionen Vår affär

Kort om Christian Bernerkoncernen

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) är noterad på Nasdaq Stockholm. Genom våra dotterbolag erbjuder vi kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare såväl som egna produkter till industrier och offentliga verksamheter i Norden samt för värmepannor globalt.
Koncernen har cirka 215 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 850 MSEK.