Om oss

Om oss

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess. Det leder till ökad effektivitet för såväl bolagets kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Bolag med hög teknisk kompetens

Christian Berner grundades 1897 och är idag ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag. Vi marknadsför och säljer högkvalitativa komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll från ledande internationella tillverkare till industrier och offentlig sektor i hela Norden. Detta kompletteras med konsultation, analys av kundens tekniska behov, utveckling, installation och service.

Bland våra viktigaste produkter återfinns tekniska produkter inom miljöteknik såsom vibrations- och bullerdämpande material, filter- och processteknik, UV-aggregat samt industriell utrustning.

Kort om Christian Bernerkoncernen

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 200 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 700 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. 

Ladda ner