Bolagsstyrning

Styrelse

Joachim Berner
Joachim Berner

Styrelseordförande sedan 2014 (styrelseledamot sedan 2013 samt mellan 1989 och 2008). Medlem av Revisionsutskottet.

Invald i styrelsen: 2005
Födelseår: 1962
Utbildning: Fil mag i ekonomi, MBA, Handelshögskolan i Göteborg
Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt Accendo Capital, Segulah, Kungliga Biblioteket och Capman. Styrelseordförande Gårdaverken AB, Berner Fastighets AB, Mitt i TopCo AB, Seafire Capital (Publ). Styrelseledamot YA Holding AB, njuice AB, Content Nation och Kintempel.
Innehav: 1 250 000 A-aktier och
3 192 083 B-aktier genom Gårdaverken
AB.

Kerstin Gillsbro
Kerstin Gillsbro

Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten Lunds Tekniska Högskola
Övriga nuvarande befattningar: Vd Jernhusen AB. Styrelseledamot JM. Styrelseledamot Green Building Council och JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum)
Innehav: 5 300 B-aktier

Bertil Persson
Bertil Persson

Styrelseledamot sedan 2018. Medlem av Revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Nobina AB och Troax AB. Senior advisor Hjalmarsson & Partners.
Innehav: –

Stina Wollenius
Stina Wollenius

Styrelseledamot sedan 2018.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH och Technische Universität Berlin.
Övriga nuvarande befattningar: Koncernchef Glasgruppen, VD Wollenius Invest AB, Styrelseordförande Svensk Planglasförening och Styrelseledamot Produktionslyftet (Rise).
Innehav: 1647

Lars Gatenbeck
Lars Gatenbeck

Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseledamot sedan2014. Ordförande i Revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Född: 1956
Utbildning: Med Dr. vid Karolinska Institutet, läkarexamen vid Karolinska Institutet.
Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt EQT. Styrelseordförande Life Medical Sweden AB, Life Equity Group Holding AB, Vice Ordförande Stiftelsen Industrifonden, Styrelseledamot i Ambea AB, Dataflow Group PTY, Panasia Health Ltd, Tunstall Healthcare Group Ltd, Cancerföreningen och stiftelsen Silviahemmet. Huvudman i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Innehav: 26 364 B-aktier 

Malin Domstad
Malin Domstad

Styrelseledamot sedan 2015.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Född: 1970
Utbildning: B Sc Industrial  Automatisation vid Högskolan i Skövde.
Övriga nuvarande befattningar: Head of Purchasing, Consolis S.A.S
Innehav: 1 200 B-aktier

Anna-Maria Vikenadler (Unionen)
Anna-Maria Vikenadler (Unionen)

Styrelseledamot sedan 2019 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1968
Utbildning: 4-årig Tekniskt Gymnasium Kemi, Ascheberg Göteborg
Övriga nuvarande befattningar:
Teknisk innesäljare för Miljö- och processteknik inom affärsområde Process & miljö på Christian Berner AB.Styrelseledamot i Lokala Unionenklubben vid Christian Berner AB
Innehav:

Sandra Fundin (Unionen)
Sandra Fundin (Unionen)

Styrelseledamot sedan 2020 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1983
Utbildning: Event Marketing & Management
Övriga nuvarande befattningar: Marknadskoordinator på Christian Berner Business Services.
Innehav: –