Bolagsstyrning

Styrelse

Joachim Berner
Joachim Berner

Styrelseordförande sedan 2014 (styrelseledamot sedan 2013 samt mellan 1989 och 2008). Medlem av Revisionsutskottet.

Invald i styrelsen: 2005
Födelseår: 1962
Utbildning: Fil mag i ekonomi, MBA, Handelshögskolan i Göteborg
Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt Accendo Capital och Capman. Styrelseordförande Gårdaverken AB, Berner Fastighets AB och Seafire Capital (Publ). Styrelseledamot Yrkesakademin AB (publ) och Squid (njuice AB).
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 1 250 000 A-aktier och
3 192 083 B-aktier genom Gårdaverken
AB.
Oberoendeförhållande: Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Kerstin Gillsbro
Kerstin Gillsbro

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten Lunds Tekniska Högskola
Övriga nuvarande befattningar: Vd Jernhusen AB. Styrelseledamot JM. Styrelseledamot Green Building Council och JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum)
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade:
5 300 B-aktier
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Bertil Persson
Bertil Persson

Styrelseledamot sedan 2018. Medlem av Revisionsutskottet.

Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Nobina AB, Bufab AB
och Troax AB. Senior advisor Hjalmarsson & Partners.
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade: –
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Stina Wollenius
Stina Wollenius

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH och Technische Universität Berlin.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och koncernchef för Glasgruppen, Styrelseledamot Svensk Planglasförening och Styrelseledamot Produktionslyftet (Rise).
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade:
1647 B-aktier
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Lars Gatenbeck
Lars Gatenbeck

Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseledamot sedan2014. Ordförande i Revisionsutskottet.

Född: 1956
Utbildning: Med Dr. vid Karolinska Institutet, läkarexamen vid Karolinska Institutet.
Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt EQT. Styrelseordförande Life Medical Sweden AB, Life Equity Group Holding AB, Vice Ordförande Stiftelsen Industrifonden, Styrelseledamot i Ambea AB, Dataflow Group PTY, Panasia Health Ltd, Tunstall Healthcare Group Ltd, Cancerföreningen och stiftelsen Silviahemmet. Huvudman i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade: 26 364 B-aktier 
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Sara Mattsson
Sara Mattsson

Född 1983. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Master i sociologi från Uppsala universitet, UC Berkeley samt San Francisco State University.

Övriga nuvarande befattningar: Creative Lead för Google AB och styrelseledamot i C.A.G. Group AB (publ). 

Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: -

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Carl Adam Rosenblad
Carl Adam Rosenblad

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Vd och styrelseledamot för Concejo AB (publ). Styrelseordförande i Firenor International AS och SBF Management AB

Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 15 000 B-aktier

Oberoendeförhållande: Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anna-Maria Vikenadler
Anna-Maria Vikenadler

Arbetstagarledamot sedan 2019

Född: 1968
Utbildning: 4-årig Tekniskt Gymnasium Kemi, Ascheberg Göteborg
Övriga nuvarande befattningar:
Teknisk innesäljare för Miljö- och processteknik inom affärsområde Process & miljö på Christian Berner AB.Styrelseledamot i Lokala Unionenklubben vid Christian Berner AB
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade:

Sandra Fundin
Sandra Fundin

Arbetstagarledamot sedan 2020

Född: 1983
Utbildning: Event Marketing & Management
Övriga nuvarande befattningar: Marknadskoordinator på Christian Berner Business Services.
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade: –