Publicerad 2020-09-17 | 14:15

Christian Berner Tech Trade förvärvar norska Empakk AS

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Empakk AS (http://empakk.no), ett bolag som marknadsför och säljer lösningar för förpackning, lagring och transport av mat i offentlig och privat regi på den norska marknaden. Bolaget har sitt säte i Fredrikstad och 2019 uppgick omsättningen till 47,3 MNOK med ett EBITDA-resultat om 4,8 MNOK (EBIT 4,3 MSEK). Vid utgången av 2019 hade företaget 15 anställda. För första halvåret 2020 uppgick bolagets omsättning till 28,3 MNOK och EBITDA-resultatet till 3,4 MNOK (EBIT 3,3 MNOK)

Köpeskillingen uppgår till 30,0 MNOK på skuldfri basis och finansieras genom tillgänglig kassa och nyupptagna lån. Tilläggsköpeskilling om max 5,0 MNOK kan därutöver falla ut baserat på resultatet 2020–2021.

— Att förvärva ett välskött bolag inom förpackning kompletterar Christian Berners erbjudande mycket väl. Empakk AS har lång erfarenhet och är en av Norges ledande leverantörer av förpackningslösningar inom livsmedelsbranschen. Färdiglagad mat är en växande nisch och Empakk AS har haft god tillväxt de senaste åren, säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

— Jag brinner för förpackningslösningar och det blir utvecklande och roligt att bli en del av Christian Bernerkoncernen. Förväntningen är att vi kan växa och fortsätta hjälpa våra kunder med anpassade lösningar inom livsmedelshantering i Norge, säger Kjell-Håvard Liane, vd och tidigare ägare av Empakk AS. 

Tillträde äger rum den 1 oktober 2020. Empakk AS kommer att bedriva sin verksamhet som ett eget fristående bolag inom koncernens affärsområde Process & Miljö och Christian Berner AS i segment Norge.  VD för Christian Berner AS, Herman Thon, blir efter övertagandet ordförande i Empakk AS. Segment Norge kommer efter genomförd transaktion ha en omsättning på ca 130 MNOK och 10,7 MNOK i EBITDA, baserat på 2019 års räkenskaper. 

Förvärvet förväntas ge en marginellt positiv påverkan på Christian Berner Tech Trades vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. 

Finansiella rådgivare: Hjalmarsson & Partners och PWC. Legal rådgivare: Morris