Publicerad 2019-02-07 | 13:00

Förändringar i Christian Berner Tech Trade AB:s ledningsgrupp

Christian Berner Tech Trade AB kommer per 1 mars 2019 att göra förändringar i bolagets ledningsgrupp. Koncernens ledningsgrupp utökas såväl med chef för Verksamhetsutveckling och IT som Marknadschef.

Verksamhetsutveckling och IT är en ny funktion inom koncernen med fokus att harmonisera, effektivisera och säkerställa utveckling av verksamheten och den IT-plattform som stöttar verksamheten. Chef för den nya funktionen är under rekrytering och förväntas vara på plats under Q2/Q3 2019. Till dess att positionen är tillsatt, är Torbjörn Gustafsson, CFO på Christian Berner Tech Trade AB, tillförordnad chef.

Ann Svensson, Marknadschef på Christian Berner Tech Trade AB, är anställd i koncernen sedan 2017 och har tidigare erfarenhet från marknadskommunikation inom Stena Metallkoncernen. Marknadschefen har tidigare rapporterat till det svenska dotterbolaget Christian Berner AB, men kommer från den 1 mars att rapportera till koncernen och ingå i ledningsgruppen.

- Genom att Verksamhetsutveckling och IT samt Marknadschef nu tar plats i koncernens ledningsgrupp tar vi ett viktigt steg mot att arbeta än mer koncernövergripande kring verksamhetsutveckling, IT och marknadsföring, vilket ökar vår möjlighet till lönsam tillväxt i närtid och gör att vi utvecklas som koncern i ett strategiskt perspektiv, säger Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.

Christian Berners ledningsgrupp kommer från och med 1 mars 2019 därmed att utgöras av: Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB, Torbjörn Gustafsson, CFO och tf chef Verksamhetsutveckling och IT, Christian Berner Tech Trade AB, Hans Lindqvist, vd Christian Berner AB, Lars-Olof Larsson, vd Zander & Ingeström AB, Herman Thon, vd Christian Berner A/S, Henrik Westerholm, vd Christian Berner OY, Erik Thorup, vd AS Christian Berner, Ann Svensson, Marknadschef Christian Berner Tech Trade AB.