Publicerad 2023-03-28 | 11:00

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2022

Årsredovisningen för 2022 finns i dag tillgänglig på www.christianberner.com

Tryckt version finns tillgänglig andra halvan av april och kan beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.