Publicerad 2016-06-07 | 09:33

Christian Berner AB levererar fyllningslinje för fyllning av IBC-behållare till Dow Sverige AB i Landskrona

När Dow Sverige AB i Landskrona flyttar fyllningsprocessen av sina IBC-behållare till Sverige, väljer de teknikhandelsföretaget Christian Berner AB som leverantör. Leveransen har ett ordervärde av cirka 1,1 miljoner kronor och lösningen bidrar till lägre transportkostnader, mindre miljöpåverkan och ökat mervärde för bolagets kunder.

Dow Sverige AB är ett ledande företag inom specialkemikalier som levererar produkter och lösningar inom elektronik-, vatten-, energi- och beläggningsindustrin. Feige AdvancedLine typ 28 installeras och tas i drift i juni 2016.

-      

-      Beslutet att genomföra investeringen ligger i linje med vår övergripande strategi att generera mervärde för våra kunder, fabriken och miljön säger Martin Jakobsson, Site Leader på Dow Sverige AB. För fabrikens vidkommande breddar vi vår strategiska betydelse inom bolaget och förväntas därmed öka våra produktionsvolymer och omsättning. Utifrån miljöperspektiv innebär investeringen främst att vi släpper ut mindre koldioxid då vi får kortare ledtider till våra kunder.

AdvancedLine typ 28 kan användas som en central huvudkomponent i en fyllningslinje med ett omfattande transportörsystem och ytterligare kringutrustning. Den kan fylla upp till 15 stycken IBC-behållare per timme.

-       Fyllningslinjen består av en halvautomatisk fyllningsmaskin och transportörer och möter Dow Sveriges behov av snabb och säker fyllning av IBC’er, säger Jörand Bolt-Hansen, teknisk säljare på Christian Berner AB.

Christian Berner AB representerar Feige FILLING GmbH, som är ledande tillverkare av maskiner och utrustning för fyllning samt transportsystem och lagringsteknik.

AdvancedLine-28