Publicerad 2020-10-07 | 10:30

Christian Berner Tech Trade förvärvar Alfa Tec Sweden AB

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Alfa Tec Sweden AB (http://alfatec.se), ett bolag som marknadsför och säljer Alfa Lavals produkter inom termiska processer och flödesteknik.  2019 uppgick bolagets omsättning till 32,2 MSEK med ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK. Vid utgången av 2019 hade företaget fem anställda.

Köpeskillingen uppgår till 8,0 MSEK på skuldfri basis och finansieras genom tillgänglig kassa, egna aktier och nyupptagna lån. Tilläggsköpeskilling om max 7,0 MSEK kan därutöver falla ut baserat på resultatet 2021–2022.

— Christian Berner är starka inom processindustrin och VA. Alfa Tec Sweden AB kompletterar erbjudandet och har en stark position inom livsmedelsindustrin vilket skapar förutsättningar för att utvecklas tillsammans och vi är mycket glada över att nu bli Master Distributor för Alfa Laval. Med deras kvalitetsprodukter ser jag stor potential att utveckla våra affärer, säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

— Det känns stimulerande att bli en del av Christian Bernerkoncernen. Bolagens affärer kompletterar varandra och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Med Christian Berner som ägare får vi möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet, säger Stefan Löfgren, ägare i Alfa Tec Sweden AB. 

—  Med Christian Berner får vi en stark partner som kan fortsätta utveckla vårt erbjudande på den svenska marknaden, säger Jesper Holm, Food & Water Division Manager, Alfa Laval Nordic A/S.
Tillträde äger rum den 9 oktober 2020. Alfa Tec Sweden AB kommer integreras in i koncernens dotterbolag Zander & Ingeström AB och ingå i Christian Berners affärsområde Process & Miljö i Sverige. 

Förvärvet förväntas marginellt positivt påverka Christian Berner Tech Trades vinst per aktie innevarande räkenskapsår. 

Finansiella rådgivare: Hjalmarsson & Partners och PWC. Legal rådgivare: Morris