Publicerad 2020-08-13 | 09:00

Christian Berner Tech Trade genomför organisationsförändringar i koncernen

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Erik Thorup under slutet av året kommer att lämna sin befattning som vd för det danska dotterbolaget A/S Christian Berner.

Ny vd för A/S Christian Berner blir Hans Lindqvist, som även är vd i det svenska dotterbolaget Christian Berner AB. Därmed uppnås effektivisering inom administration, ledning och styrelsearbete. Process att rekrytera en säljare som tar över Erik Thorups säljarroll har inletts.
 
− Erik Thorup har med sitt engagemang och ledarskap gjort betydelsefulla insatser för Christian Berner under många år. Vi tackar Erik som nu valt att gå vidare med nya utmaningar och önskar honom lycka till säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef i Christian Berner Tech Trade AB.

− Jag ser fram emot att ta över som vd på A/S Christian Berner. Bolaget har haft en stark utveckling de senaste åren och tillsammans med medarbetarna vill jag bidra till att bolaget ska fortsätta denna utveckling, säger Hans Lindqvist, vd Christian Berner AB och tillträdande vd på A/S Christian Berner.