Publicerad 2023-09-07 | 11:45

Dotterbolaget Zander & Ingeström ska leverera elpannor till Helen Ltd. Hanasaari

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har tecknat avtal med Höyrytys OY om leverans av elpannor till Helen Ltd Hanasaari.

Zander & Ingeström ska leverera tre 10kV högspända elpannor om vardera 50 MW. Pannorna kommer att installeras i Hanasaaris befintliga anläggning där de ökar dess koldioxidneutrala fjärrvärmeproduktion. Utöver att reducera koldioxidutsläppen för anläggningen kommer pannorna även att öka flexibiliteten i ljuset av varierande elpriser och tillgänglighet. Pannorna ska vara i drift mot slutet av 2024.

”Vi på Zander & Ingeström har arbetat med pannor i 100 år och är ledande i världen när det gäller högspända elpannor för produktion av hetvatten och processånga. Den elektriska Zetapannan från Zander & Ingeström ersätter pannor drivna av fossila bränslen och är en viktig pusselbit i övergången till ett mer hållbart samhälle” säger Marcus Wigren, verkställande direktör Zander & Ingeström. ”Vi har redan idag en stor marknadsandel globalt av den växande marknaden med våra egna produkter och expanderar vidare både geografiskt och tack vare en allt bredare produktportfölj.”

”Koncernens mål är att genom tekniska lösningar bidra i omställningen mot ett hållbarare samhälle. Zander & Ingeströms Zetapannan möjliggör fossilfri produktion av hetvatten och processånga, men också erbjuder också ett sätt att kunna hantera svängningar i energisystemet”, säger Caroline Reuterskiöld, vd och koncernchef Christian Berner Tech Trade AB.

Stockholm 7 september 2023