Investerare

Investerare

  • Investerarsidorna på christianberner.com ska innehålla all offentliggjord finansiell information samt bidra med information och verktyg som underlättar för våra investerare.
  • Vi hjälper gärna till för att du ska förstå vår verksamhet och våra resultat. Tveka inte att kontakta oss om du saknar någon information eller om du har tips på förbättringar.
  • Christian Berner Tech Trade:s räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i april, juli, oktober och februari.
  • Christian Berner Tech Trade är sedan oktober 2014 noterat på Nasdaq Stockholm First North och Nasdaq Stockholm Small Cap sedan mars 2017, med tickern CBTT.

CBTT som investering

Med vår diversifierade verksamhet och exponering mot flera samhällsviktiga sektorer som vattentillgång, energiproduktion, offentlig sektor och hållbar industri rör sig vår verksamhet rör sig i hjärtat av de starka, underliggande samhällstrenderna, och inom vissa ramar har vi möjlighet att parera fluktuationer i marknaderna.

Våra främsta konkurrensfördelar är vår höga tekniska kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet. Vår kunskap om våra kunders produktionsprocesser, vår förmåga att kundanpassa produkter och system gör att vi kan hjälpa kunderna att hålla nere total produktionskostnad, minska resursförbrukning eller på annat sätt öka egna hållbarheten.

Detta tillsammans med våra breda kundkontaktytor gör oss till en attraktiv samarbetspartner för leverantörer. Genom stabila och långsiktiga samarbeten med leverantörer med ledande positioner inom sina respektive nischer kan vi erbjuda kunderna högkvalitativa och tekniskt avancerade produkter. Vår förmåga att attrahera, underhålla och fördjupa samarbetet med ledande leverantörer är en bidragande orsak till våra ledande positioner inom ett flertal nischer.