Investerare

Investerare

  • Investerarsidorna på Christianberner.com ska innehålla all offentliggjord finansiell information samt bidra med information och verktyg som underlättar för våra investerare.
  • Vi hjälper gärna till för att du ska förstå vår verksamhet och våra resultat. Tveka inte att kontakta oss om du saknar någon information eller om du har tips på förbättringar.
  • Christian Berner Tech Trade:s räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i april, augusti, oktober och februari.
  • Christian Berner Tech Trade är sedan oktober 2014 noterat på Nasdaq Stockholm First North och Nasdaq Stockholm Small Cap sedan mars 2017, med tickern CBTT.

CBTT som investering

Våra främsta konkurrensfördelar är hög teknisk kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet. Vår tekniska kompetens, kunskap om kundens produktionsprocesser, förmåga att kundanpassa produkter och system samt produktkvalitet gör att vi kan hjälpa kunderna att hålla den totala produktionskostnaden på en låg nivå.

Den höga tekniska kompetensen och våra breda kundkontaktytor gör oss till en attraktiv samarbetspartner för leverantörer. Genom stabila och långsiktiga samarbeten med leverantörer med ledande positioner inom sina respektive nischer kan vi erbjuda kunderna högkvalitativa och tekniskt avancerade produkter.

Vår förmåga att attrahera, underhålla och fördjupa samarbetet med ledande leverantörer är en bidragande orsak till vår ledande positioner inom ett flertal nischer.