Publicerad 2016-07-01 | 10:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) förvärvar PlastKapTek Sverige AB

Teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner”) har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i plastbearbetningsföretaget PlastKapTek Sverige AB och stärker därmed sin position inom bearbetade plastprodukter på den nordiska marknaden.

PlastKapTek AB är en mångårig samarbetspartner till Christian Berner som bearbetar och levererar plast från halvfabrikat till färdig produkt. Kunderna finns inom verkstads- och tillverkningsindustrin, båtindustrin och reklambranschen. Företaget med fem anställda har sitt säte i Partille och hade 2015/2016 en årsomsättning på 6,1 MSEK.

- Marknaden efterfrågar mer färdigbearbetade detaljer så maskinbearbetning är strategiskt allt viktigare. Med förvärvet av PlastKapTek Sverige AB får vi tillgång till lång erfarenhet och hög kompetens inom plastbearbetning samt en flexibel och bra maskinpark, säger Bo Söderqvist, VD Christian Berner Tech Trade AB (publ).

PlastKapTek AB erbjuder ett komplett sortiment av plaster i form av plattor, rör, stavar, profiler och även folier samt olika tillbehör. PlastKapTek kommer successivt att integreras i koncernens svenska dotterbolag Christian Berner AB med nuvarande personal under 2016.

- Att ha ett brett sortiment och en hög servicegrad har alltid varit viktigt för oss och under Christian Berners namn skapas ännu bättre förutsättningar för tillväxt, säger Wladyslaw Poreba, VD PlastKapTek Sverige AB.
PlastKapTek ingår i Christian Berners affärsområde Materialteknik från och med september 2016. Förvärvet bedöms ha endast marginellt positiv påverkan på Christian Berners resultat per aktie.

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2016 klockan 10:00.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser, tel +46 (0) 8-454 32 00