Publicerad 2023-11-30 | 11:30

Christian Berner AS har fått order på över 10 miljoner norska kronor till Drammenstunneln

Christian Berner Tech Trades norska dotterbolag Christian Berner AS har tecknat avtal med Kjeldaas AS om leverans av vibrationsdämpande material till järnvägstunnel i Drammen. Leveransen beräknas ske under första kvartalet 2024.

Bane NOR bygger kraftigt ut sitt järnvägsnät för att hantera ökad tågtrafik i Norge. En viktig del är Intercity, den stora utbyggnaden av järnväg i och kring Oslo. Intercity ska söderut sträcka sig från Oslo till Skien när det är färdigbyggt 2030. Som en del av utbyggnaden byggs bland annat en ny tunnel i strax söder om Drammen med planerad öppning 2025. Christian Berner AS ska leverera ballastmattor för järnvägsspår till Bane NORs entreprenör Kjeldaas AS under första kvartalet 2024, en affär på mer än 10 miljoner norska kronor.

”Våra ballastmattor i Sylodyn® från Getzner Werkstoffe GmbH isolerar effektivt mot oönskade vibrationer och bidrar till en lugnare och tystare miljö för verksamheter på och kring den nya tunneln. Sylodyns unika egenskaper bidrar också till att förlänga tiden mellan serviceintervallen på spåren”, säger Magnus Sköld, produktchef Christian Berner AS.

Vibrationsdämpning för spårbunden trafik är ett växande område där både Christian Berner AS och de nordiska systerbolagen ser fortsatta spännande möjligheter. Spårbunden trafik har en självklar plats som en del i ett hållbart infrastruktursystem, samtidigt som det är viktigt att minimera spårvägarnas påverkan på den omgivande miljön i form av buller och vibrationer. «Drammenstunneln är ett av flera pågående projekt. Vi satsar offensivt på hållbar infrastruktur, och våra ökade affärer är en bekräftelse på att våra lösningar adresserar kritiska problem.» säger Even Moholdt, vd Christian Berner AS.

”Koncernens mål är att lösa samhällsutmaningar genom innovativa tekniska lösningar för ökad hållbarhet. Infrastruktur bildar ryggraden i samhället, och vi är stolta över att kunna bidra till hållbara transportsystem.”, säger Caroline Reuterskiöld, vd och koncernchef Christian Berner Tech Trade AB.