Publicerad 2022-12-13 | 16:30

Christian Berner Tech Trade (publ) presenterar ny organisation, förändringar i koncernledning samt nyrekrytering.

Nu skapar vi större tydlighet och stärker koncernens decentraliserade modell. Koncernen organiseras i nya affärsområden som bättre följer hur vi driver verksamheten. Förändringen förenklar och förbättrar vår organisation samt möjliggör en än mer snabbfotad och effektiv styrning.

Det ena affärsområdet består av dotterbolagen svenska Christian Berner AB, finska Christian Berner Oy, norska Christian Berner AS, danska A/S Christian Berner samt norska Empakk AS och samlar huvuddelen av koncernens distributionsverksamhet såväl som egna produkter. Där ingår bland annat lösningar inom vattenrening, förpackningsutrustning, vibrationsdämpning, och processteknik. Bolagen inom affärsområdet hjälper kunder inom både industri och offentlig sektor att få ned sin elförbrukning, minska resursåtgång eller på andra sätt förbättra sin egen verksamhet.

Det andra affärsområdet består av dotterbolagen Zander & Ingeström AB, AB G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma samt Bullerbekämparen Svenska AB. Affärsområdet samlar lejonparten av koncernens pumpverksamhet, liksom utrustning riktad mot energi- och processindustri i syfte att öka dess hållbarhet vare sig det handlar om minskade utsläpp, minskade energiförluster och/eller förbättrad arbetsmiljö.

Koncernledningen kommer framöver att omfatta koncernchef och CFO. I en utökad ledningsgrupp ingår som tidigare vd:ar i dotterbolag och stabsansvariga.

Vi välkomnar Katarina Munter som ny dotterbolagschef när hon den 1 januari 2023 tillträder som vd i Bullerbekämparen Svenska AB. Hon efterträder Per Siesing som haft uppdraget vid sidan om sin roll som Supply Chain Manager inom Christian Berner AB. Katarina kommer närmast från Loipart, där hon varit chef för eftermarknad.

Med dessa förändringar får vi en större transparens och skapar bättre förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt, kommenterar Caroline Reuterskiöld, koncernchef Christian Berner Tech Trade.

Förändringarna träder i kraft omedelbart och vi rapporterar enligt den nya uppställningen i samband med bokslutskommunikén 2022.