Publicerad 2021-09-16 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) utser Marcus Wigren till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB

Marcus Wigren kommer att ingå i Christian Berner Tech Trades koncernledning. Joel Lybert, nuvarande vd för Zander & Ingeström, har på egen begäran valt att lämna sin anställning som vd och slutar 30 november.

Marcus Wigren tillträder som ny vd för Zander & Ingeström 10 januari 2022. Marcus Wigren kommer närmast från Nilar International AB, noterat på Nasdaq First North där han har haft rollen som CEO och dessförinnan Sales and Marketing Manager, Nilar AB. Marcus Wigrens utbildning är ingenjör med inriktning mot data och elektronik vid Linköpings Universitet samt civilekonom vid Örebro Universitet.

— Marcus har en bred erfarenhet från flera ledande befattningar och en mycket bra bakgrund och kompetens som passar för Zander & Ingeström, säger Bo Söderqvist, vd för Christian Berner Tech Trade AB.

— Jag ser fram emot att börja arbeta på Zander & Ingeström. Bolaget har haft en stark utveckling de senaste åren, och tillsammans med ledning och medarbetare vill jag bidra till att bolaget ska fortsätta denna utveckling, säger Marcus Wigren, tillträdande vd på Zander & Ingeström.