Om oss

Bolagsstyrning

Christian Berner Tech Trade är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen bygger på bolagsordningen, interna regler och föreskrifter. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm ska bolaget även tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget kommer att följa Koden och eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas. I bolagsstyrningsrapporten behöver Bolaget emellertid inte förklara avvikelse till följd av bristande uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten omfattar.