Publicerad 2015-04-08 | 08:30

Årsredovisning 2014 Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Idag, onsdagen den 8 april, publicerar Christan Berner Tech Trade AB (publ) sin årsredovisning för 2014 på www.christianberner.com
Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning.
Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bo Söderqvist, CEO, tfn 46 (0) 31-336 69 10
bo.soderqvist@christianberner.com