Publicerad 2014-10-13 | 13:13

Fulltecknad emission i Christian Berner Tech Trade AB (publ) och aktien listas på NASDAQ OMX First North

Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) nyemission innebär att 41,4 MSEK tillförs bolaget. Första dag för handel på NASDAQ OMX First North blir den 20 oktober 2014.

Genom nyemissionen (”Erbjudandet”) tillförs Christian Berner cirka 300 nya aktieägare och cirka 41,4 MSEK. Efter Erbjudandet uppgår antalet aktier till 18 759 398. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 3 759 398 vilket utgör cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet.

Första dag för handel i Christian Berners aktie på NASDAQ OMX First North blir den 20 oktober 2014 och aktiens kortnamn blir CBTT.

Remium Nordic AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Bo Söderqvist, CEO, kommenterar:
– Vi är mycket glada över den spridning som sker i samband med listningen av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North och välkomnar alla nya aktieägare. Vi har nu en utmärkt plattform från vilken vi kan växa och kraftfullt ta nästa steg i vår expansion.

Finansiell rådgivare: Remium. Sales Agent: Nordnet. Legal Partner: Vinge