Publicerad 2022-01-17 | 08:55

Christian Berner Tech Trade vinstvarnar för fjärde kvartalet 2021

Christian Berner Tech Trade (publ) resultat kommer att vara lägre än förväntat för fjärde kvartalet 2021. Ebita beräknas uppgå till -4,5 MSEK jämfört med 9,5 MSEK motsvarande period 2020.

Det är främst två faktorer som gör att rörelseresultatet kommer att vara lägre. Det första skälet är en avsättning för avgångsvederlag för den avgående koncernchefen om 7,5 MSEK. Detta är en post av engångskaraktär och har ingen kassaflödespåverkan i fjärde kvartalet utan kommer att betalas ut löpande. Byte av koncernchef har kommunicerats tidigare och är ett styrelsebeslut i syfte att ta koncernen till en ny nivå.
Det andra skälet är en negativ produktmix med lägre bruttovinstmarginal. Leverans av ett större projekt till Kina försämrar bruttomarginalen.
Dessutom har faktureringen påverkats negativt av förseningar i leverantörsledet pga Covid 19. Vi bedömer dock att vi inte tappat affärer, utan att dessa senarelagts.
Fullständig rapport för fjärde kvartalet 2021 publiceras den 25 februari 2022