Om oss

Energi & Miljö

I affärsområdet Energi & Miljö samlas koncernens pumpverksamhet samt utrustning riktad mot energi- och processindustrin. Affärsområdet ökar hållbarheten inom energi-, process- och tillverkande industri genom minskade utsläpp, minskade energiförluster och/eller förbättrad arbetsmiljö.

Affärsområde Energi och Miljö har fyra större verksamhetsområden i tre olika dotterbolag. Huvuddelen av verksamheten är inriktad mot energi-, process- och tillverkande industri i syfte att öka dess hållbarhet vare sig det handlar om minskade utsläpp, minskade energiförluster eller förbättrad arbetsmiljö. Bolagen har försäljning både inom sin hemmamarknad (Sverige), såväl som på export.

Fokus på klimat och arbetsmiljö

Ett av verksamhetsområdena fokuserar på pumpar för processindustrin, vattenreningsindustrin samt tillverkningsindustrin i Sverige. Zander & Ingeström, respektive Swedenborg representerar ledande tillverkare av centrifugal- och deplacementpumpar och högtryckspumpar för industriell användning av högtrycksvatten, liksom för livsmedel och läkemedel. Alla bolagen har även ett flertal egna produkter, vilka erbjuds en bredare marknad. Zander & Ingeström erbjuder egna elektriska pannor av varumärket Zetapannan, med en global marknad. Zetapannan ersätter konventionella lösningar baserade på olja, kol eller gas. Swedenborg erbjuder egenutvecklade industrispjäll genom varumärket Swedamper. Swedenborgs lösningar ger en lägre elförbrukning jämfört med konventionella lösningar. Bullerbekämparen är specialister på förebyggande bullerbekämpning och erbjuder allt inom ljudisolering och akustik, däribland bullerdämpande manöverhytter i egen design såväl som inbyggnad av bullrande maskiner till industriföretag med fokus på god arbetsmiljö.

Exempel på produkter

  • Elektriska ång- och hetvattenpannor
  • VA-pumpar
  • Högtryckspumpar
  • Livsmedels- och läkemedelspumpar
  • Industripumpar
  • Industrispjäll
  • Sprängbleck
  • Ljudabsorbenter
  • Bullerdämpande manöverhytter

Dotterbolag inom affärsområdet