Bolagsstyrning

Revisorer

Revisionsbolaget KPMG AB, organisationsnummer 556043-4465

Huvudansvarig auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson, KPMG AB.