Bolagsstyrning

Revisorer

PWC AB, organisationsnummer 556029-6740. 

Huvudansvarig revisor, Michael Bengtsson (född 1959). Michael Bengtsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Förslag till beslut på årsstämma 2019:
Revisionsbolaget KPMG. Huvudansvarig auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson, KPMG AB.