Bolagsstyrning

Revisorer

PWC AB, organisationsnummer 556029-6740. 
Huvudansvarig revisor, Michael Bengtsson (född 1959). Michael Bengtsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR.