Bolagsstyrning

Ledning

Caroline Reuterskiöld
Caroline Reuterskiöld

Koncernchef Christian Berner Tech Trade AB, medlem av koncernledningen. Anställd 2022.

Född: 1976
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och examen från Chalmers Entreprenörskola. Kurser vid Harvard Business School Executive Education.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Athanase Innovation AB, styrelseuppdrag i Christian Berner Tech Trades dotterbolag.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 50 300 B-aktier inklusive närståendes innehav, 80 000 optioner, serie B

 

 

Henrik Nordin
Henrik Nordin

CFO Christian Berner Tech Trade AB, medlem av koncernledningen. Anställd 2022.

Född: 1967
Utbildning: Omfattande universitetsstudier i ekonomi, organisation och management inklusive Darden University, Virginia.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseuppdrag i Christian Berner Tech Trades dotterbolag.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 12 518 B-aktier, 50 000 optioner serie B  

Hans Lindqvist
Hans Lindqvist

Vd i Christian Berner AB och vd i A/S Christian Berner. Anställd 2018.

Född: 1965 
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Christian Berner AB och Bullerbekämparen AB
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade: 12 000 B-aktier, 30 000 optioner serie B

Henrik Westerholm
Henrik Westerholm

Vd i Christian Berner Oy. Anställd 2006.

Född: 1970
Utbildning: Ingenjör i maskinautomation från Tekniska Läroverket i Helsingfors.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Christian Berner Oy.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 9 266 B-aktier, 20 000 class B warrants

Even Magnus Moholdt
Even Magnus Moholdt

Vd i Christian Berner AS. Anställd 2023.

Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi, Norwegian University of Technology and Science, NTNU
Övriga nuvarande befattningar: -
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 1 000 B-aktier. 20 000 optioner, serie B

Marcus Wigren
Marcus Wigren

Vd i Zander & Ingeström AB. Anställd 2022.

Född: 1975
Utbildning: Ingenjör med inriktning mot data och elektronik, elkraft och reglerteknik vid Linköpings universitet samt civilekonom vid Örebro universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Zander & Ingeström AB samt Power Circle AB.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 40 000 optioner, serie B

Kjell-Håvard Liane
Kjell-Håvard Liane

Vd i Empakk AS sedan 2014. Anställd 2020.

Född: 1958
Utbildning: Civilekonom från Karlstads Universitet
Övriga nuvarande befattningar: Styrelsmedlem Empakk AS, Styrelseordförande Arkom AS och KHLI Holding AS.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 18 000 B-aktier, 20 000 optioner serie B

Joakim Nilsson
Joakim Nilsson

Vd i AB GF Swedenborg. Anställd 2022.

Född: 1982
Utbildning: Maskiningenjör från Chalmers Tekniska Högskola
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i AB GF Swedenborg Ingenjörsfirma
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 470 B-aktier. 20 000 optioner, serie B

Katarina Munter
Katarina Munter

vd i Bullerbekämparen Svenska AB. Anställd 2023.

Född: 1970.
Utbildning: Universitetsstudier i Ledarskap och Organisation, Miljökunskap samt Kvalitet och Verksamhetsutveckling. Tekniskt gymnasium i kemi.
Övriga nuvarande befattningar:
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 10 000 optioner, serie B

Fredrik Berndtson
Fredrik Berndtson

CIO i Christian Berner Tech Trade. Anställd 2019.
Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola, Kandidatexamen Företagsekonomi Handelshögskolan i Göteborg
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 2 200 B-aktier. 5 000 optioner serie B

Sara Johansson
Sara Johansson

HR Manager i Christian Berner Tech Trade. Anställd 2021.

Född: 1988
Utbildning: Personal- och löneadministration, Yrkeshögskolan I Mölnlycke

Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 250 B-aktier. 5 000 optioner serie B