Bolagsstyrning

Ledning

Caroline Reuterskiöld
Caroline Reuterskiöld

Verkställande direktör i Christian Berner Tech Trade AB sedan 2022.

Född: 1976
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och examen från Chalmers Entreprenörskola. Kurser vid Harvard Business School Executive Education.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Athanase Innovation AB, styrelseuppdrag i Christian Berner Tech Trades dotterbolag.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 14 300 B-aktier

 

 

Lars Westlund
Lars Westlund

CFO i Christian Berner Tech Trade AB, anställd 2021.

Född: 1958
Utbildning: MBA Handelshögskolan Göteborg
Övriga nuvarande befattningar:Styrelseledamot i Aerowash AB
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade:

Hans Lindqvist
Hans Lindqvist

Vd i Christian Berner AB, Supply Chain Director i Christian Berner Tech Trade AB och vd i A/S Christian Berner sedan 2020-12-01. Anställd sedan 2018.

Född: 1965 
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Christian Berner AB och styrelseordförande i Bullerbekämparen AB
Aktieinnehav i Christian Berner
Tech Trade: 12 000 B-aktier

Henrik Westerholm
Henrik Westerholm

Vd i Christian Berner Oy, sedan 2006

Född: 1970
Utbildning: Ingenjör i maskinautomation från Tekniska Läroverket i Helsingfors
Övriga nuvarande befattningar: Styrelsemedamot i Christian Berner Oy.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 8 727 B-aktier

Herman Thon
Herman Thon

Vd i Christian Berner AS sedan 2017.

Född: 1970 
Utbildning: Ledarutbildning från Hærens krigsskole, Master i Marknadsföring från Høyskolen Christiania, MBA från Norges Handelshøyskole (NHH) Strategi och innovation från INSEAD Business School.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Christian Berner AS.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: -

Marcus Wigren
Marcus Wigren

Vd i Zander & Ingeström AB. Anställd sedan 2022.

Född: 1975
Utbildning: Ingenjör med inriktning mot data och elektronik, elkraft och reglerteknik vid Linköpings universitet samt civilekonom vid Örebro universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Zander & Ingeström AB samt Power Circle AB.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: -

Ann Svensson
Ann Svensson

Marknadschef i Christian Berner Tech Trade. Anställd sedan 2016.

Född: 1969
Utbildning: Berghs School of Communication.
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: 2 000 B-aktier

Fredrik Berndtson
Fredrik Berndtson

CIO i Christian Berner Tech Trade sedan 2019.
Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola, Kandidatexamen Företagsekonomi Handelshögskolan i Göteborg
Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: -

Sara Johansson
Sara Johansson

HR Manager i Christian Berner Tech Trade. Anställd sedan 2021.

Född: 1988
Utbildning: Personal- och löneadministration, Yrkeshögskolan I Mölnlycke

Aktieinnehav i Christian Berner Tech Trade: -