Bolagsstyrning

Ledning

Bo Söderqvist
Bo Söderqvist

Verkställande direktör Christian Berner Tech Trade AB sedan 2010.

Född: 1963
Utbildning: Utbildning inom ledarskap vid Institutet för Företagsledning, Krauthammar International och Håkan Frödén Coaching & Communication. Utbildning inom stål och metall vid SSAB Borlänge och Inexa. Säljutbildning vid BE-skolan.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande Christian Berner AB, Christian Berner Oy, A/S Christian Berner, Christian Berner AS och Zander & Ingeström AB.
Innehav: 220 000 B-aktier

Torbjörn Gustafsson
Torbjörn Gustafsson

CFO i Christian Berner Tech Trade AB, anställd sedan 2018.

Född: 1976.
Utbildning: Fil. mag. i ekonomi, vid Lunds Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Christian Berner AB,Christian Berner AS, ChristianBernerOy och Zander & Ingeström AB.
Innehav: 450 B-aktier.

Hans Lindqvist
Hans Lindqvist

Vd i Christian Berner AB och Supply Chain Director i Christian Berner Tech Trade AB, anställd sedan 2018.

Född: 1965 
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Christian Berner AB och styrelseordförande i Bullerbekämparen AB
Innehav: 10 000 B-aktier

Erik Thorup
Erik Thorup

Vd i A/S Christian Berner, anställd sedan 2000.

Född: 1963
Utbildning: Akademiingenjör i maskinteknik från Danmarks Tekniska Universitet, Kandidatexamen i företagsekonomi – internationella affärer från Handelshögskolan i Köpenhamn
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot A7S Christian Berner.
Innehav: 2 182 B-aktier

Henrik Westerholm
Henrik Westerholm

Vd i Christian Berner Oy, sedan 2006

Född: 1970
Utbildning: Ingenjör i maskinautomation från Tekniska Läroverket i Helsingfors
Övriga nuvarande befattningar: Styrelsemedamot i Christian Berner Oy.
Innehav: 8 727 B-aktier

Herman Thon
Herman Thon

Vd i Christian Berner AS sedan 2017.

Född: 1970 
Utbildning: Ledarutbildning från Hærens krigsskole, Master i Marknadsföring från Høyskolen Christiania, MBA från Norges Handelshøyskole (NHH).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Christian Berner AS.

Joel Lybert
Joel Lybert

Vd Zander & Ingeström AB, anställd sedan 2019.

Född: 1975
Utbildning: Sjöingenjör vid Högskolan i Kalmar. 
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Zander & Ingeström AB.
Innehav: 1000 B-aktier.

Ann Svensson
Ann Svensson

Marknadschef i Christian Berner Tech Trade. Anställd sedan 2016.

Född: 1969
Utbildning: Berghs School of Communication.
Innehav: 1000 B-aktier

Fredrik Berndtson
Fredrik Berndtson

CIO i Christian Berner Tech Trade sedan 2019.
Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola, Kandidatexamen Företagsekonomi Handelshögskolan i Göteborg