Publicerad 2021-07-21 | 13:00

Torbjörn Gustafsson slutar som CFO på Christian Berner Tech Trade AB

Torbjörn Gustafsson, CFO på Christian Berner Tech Trade (publ), lämnar på egen begäran bolaget. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt sex månader.

− Vi tackar Torbjörn för hans stora insatser i utvecklingen av koncernen när han nu valt att gå vidare mot nya utmaningar och önskar honom lycka till, säger Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.
Arbetet med att rekrytera ny CFO påbörjas omgående.