Publicerad 2014-09-05 | 08:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) till First North – försäljningspriset fastställt till 13,30 kronor

Som ett led i Christian Berner Tech Trade AB:s planerade notering på Nasdaq OMX First North, med första handelsdag den 29 september, genomförs nu en nyemission. Med start måndagen den 8 september erbjuds allmänheten i Sverige och institutionella investerare 3 759 398 nyemitterade aktier med möjlighet till en övertilldelningsoption via nyemission av 268 802 aktier. Försäljningspriset är fastställt till 13,30 kronor. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen.

Christian Berner, som är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner, grundades 1897 och har sedan dess bedrivit handelsverksamhet i Sverige och övriga Norden. Sedan grundandet har bolaget ägts och drivits av familjen Berner.
– Jag ser stor potential i bolaget som har en lång historia och, enligt min bedömning, goda framtidsutsikter. Breddat ägande och ökade resurser skapar förutsättningar för ökad expansionstakt, vilket är ett av huvudmålen framöver. Vi ska växa både organiskt och via förvärv och samtidigt öka marginalerna, säger Joachim Berner, styrelseordförande och huvudägare.

I samband med nyemissionen kommer Christian Berner att erhålla en likvid på 50 miljoner kronor från nyemissionen av aktier och har option på ytterligare 3,5 miljoner kronor vid nyttjande av övertilldelningsoptionen.

I slutet av juli köpte Ernström & Co och Lannebo MicroCap vardera motsvarande tio procent av aktierna efter den planerade nyemissionen. I Ernström och Lannebo har Christian Berner två långsiktiga och kunniga delägare som kommer att bidra till bolagets fortsatta utveckling.
Vi har följt Christian Berner Tech Trade under en längre tid och hoppas kunna bidra till att fortsätta utveckla bolaget i en noterad miljö. Christian Berner har ett starkt varumärke och är verksamt inom flera intressanta produktområden med god potential, sa Fabian Hielte, vd för Ernström & Co, i samband med köpet av aktierna i juli. 

Förutom Ernström & Co och Lannebo MicroCap, med vardera tio procent av aktierna, kommer nuvarande huvudägaren Christian Berner Invest AB att behålla majoriteten i bolaget med cirka 57 procent av aktierna och 73 procent av rösterna. Även styrelse, ledning och personal har köpt aktier.

Erbjudandet i korthet:
• Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
• Erbjudandet omfattar totalt 3 759 398 med möjlighet till en övertilldelningsoption via nyemission av 268 802 aktier.
• Försäljningspriset är fastställt till 13,30 kronor per aktie.
• Nyemission om 3 759 398 aktier vilket beräknas tillföra Christian Berner 50 miljoner kronor.
• Anmälningsperioden är den 8 september 2014 till och med den 19 september 2014.
• Förväntad första handelsdag på Nasdaq OMX Stockholm är den 29 september 2014.

Finansiell rådgivare: Remium. Sales Agent: Nordnet. Legal Partner: Vinge

För fullständigt prospekt: www.christianberner.com www.remium.com och www.nordnet.se.