Bolagets namn har officiellt ändrats till Berner Industrier AB

Läs pressmeddelandet

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade är en koncern inom hållbar teknik bestående av flera bolag inom olika teknikområden. I grunden finns fyra bolag som alla heter Christian Berner, ett i varje nordiskt land, vilka sedan 1897 varit strategiska partners åt ledande teknikleverantörer från världen över. Det innebär att agera som rådgivare till kunder och leverantörer vid försäljning av komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Därtill har gruppen över åren kompletterats med ytterligare bolag med inslag av egna produkter under välkända varumärken. Utveckling av koncernens verksamheter liksom fortsatta förvärv av teknikbolag är en del av gruppens affärsmodell.

Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Årsredovisning 2023

Ett starkt avslut på ett
spännande år

Årets sista kvartal bjöd på en nästan tredubbling av EBITA jämfört med föregående år. Vi stängde därmed helåret med nästan 70 MSEK i EBITA, det högsta resultatet i koncernens historia och drygt 70 procent bättre än föregående år. Vi ser styrkan i våra olika affärer som drivs av samhällsomställningen, och kraften som frigörs när våra dotterbolag och medarbetare får större frihetsgrader att bygga sina affärer med utgångspunkt i sina kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår verksamhet har en bred bas i många olika marknader, men gemensamt är att vi verkar mitt i samhällsutmaningarna. Under året som gått har vi sett både ökad inflation med påföljande räntehöjningar och hur besvärligare och kostsammare energiförsörjning fortsatt påverkar vår omgivning.

Caroline Reuterskiöld vd
Christian Berner Tech Trade

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad urbanisering

De stora städerna växer, både i världen och i Norden. Stora och växande städer kräver en effektiv infrastruktur och åtgärder för att minska buller och vibrationer från trafik och andra verksamheter för att fungera. Det driver efterfrågan av spårbunden trafik och av infrastruktur som vattenreningsverk.

Hållbart resursutnyttjande

Befolkningen växer inte bara globalt utan även i Norden vilket bidrar till växande ekonomier. Samtidigt är jordens resurser begränsade, vilket ökar kraven på konsumtionen i den rika världen att minska sitt avtryck. Det driver efterfrågan på produkter som bidrar till ett hållbart resursutnyttjande.