Christian Berner Tech Trade - ABGSC Investor Day 2 Dec 2020

Delårsrapport Q3

Ladda ner .pdf

Kalender

onsdag, 24 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Vd-anförande årsstämma 2020

Årsredovisning 2019

Ladda ner .pdf

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad konsumtion och rikare befolkning

Jordens befolkning växer, livslängden ökar och den materiella standarden ökar snabbt i många länder. Samtidigt är jordens förmåga att uthålligt försörja allt fler med allt högre levnadsstandard begränsad. Därför måste människans tärande på jordens resurser minska.

Klimatförändringar

Hotet från klimatförändringarna märks redan och ställer redan nu stora krav på en kraftfull omställning i alla delar av samhället. Kraven på effektivitet i tillverkningsprocesserna ökar därför hela tiden och företagen söker nya sätt för att minska sin energiförbrukning och sina utsläpp. 

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport Q3 2020

Försäljningsökning och bra resultat men fortsatt svagare orderingång

Det underliggande resultatet i verksamheterna i tredje kvartalet överträffade våra förväntningar där Finland och Danmark sticker ut positivt med starka resultat. Koncernens EBITA-marginal uppgick till 8,8 (9,8) procent samtidigt som omsättningen steg 3,2% jämfört med ifjol till 160,8 Msek. Däremot såg vi en orderingång som var något sämre än motsvarande kvartal i fjol.

Vi är mycket glada över de två förvärven Empakk A/S och Alfa Tec Sweden AB, som är Master Distributor för Alfa Laval, i början av oktober. Båda är verksamma inom livsmedelsindustrin där vi ser potential för utveckling och tillväxt för vår affär.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade