Intervju med vd Bo Söderqvist

Redeye analyserar CBTT

Ladda ner .pdf

Bokslutskommuniké 2018

Ladda ner .pdf

Årsredovisning 2017

Ladda ner .pdf

Kalender

onsdag, 24 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Större och rikare befolkning

Globaliseringen har bidragit till att varor och kunskap sprids till allt fler. Samtidigt växer jordens befolkning snabbt, livslängden ökar och fler människor världen över får allt högre levnadsstandard. Detta leder till ökad efterfrågan på olika varor och tjänster samt på den förbättrade teknologin i en allt mer digitaliserad värld.

Ökad urbanisering

Konsumenters ökade miljömedvetenhet och krav på en hållbar utveckling ökar efterfrågan på lokalt producerade varor. Samtidigt söker sig allt fler människor världen över till städer. När fler bor på en mindre yta ställs stora krav på hållbar tillväxt för städer, bland annat genom lösningar för renare luft, tillförlitlig vattenförsörjning och en fungerande infrastruktur.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade - Bokslutskommuniké 2018

Ett bra fjärde kvartal och helår där Zander & Ingeström bidrar starkt

Christian Berner Tech Trade redovisar ett förbättrat resultat och ökad omsättning för såväl det fjärde kvartalet som för helåret 2018. Zander & Ingeström, som vi förvärvade i början av fjolåret, hade 2018 ett rekordår och bidrog starkt till utvecklingen. För framförallt vår övriga verksamhet i Sverige samt vårt dotterbolag i Norge finns däremot förväntningar att förbättra lönsamheten under 2019.

Ökat resultat och omsättning

Christian Berners EBITA-marginal för det fjärde kvartalet uppgick till 8,7 (3,4) procent. Omsättningen ökade med 44,6 procent till 169,1 (117,0) MSEK. För helåret 2018 uppgick EBITA-marginalen till 8,4 (4,8) procent medan omsättningen ökade med 37,4 procent till 617,6 (449,6) MSEK.

En starkt bidragande orsak till koncernens ökade resultat och omsättning var att Zander & Ingeström, som vi förvärvade i början av 2018, hade ett rekordår förra året. Bolaget har bidragit till att Christian Berners samtliga lönsamhetstal har förbättrats.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade