Bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommuniké 2023

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade är en koncern inom hållbar teknik bestående av flera bolag inom olika teknikområden. I grunden finns fyra bolag som alla heter Christian Berner, ett i varje nordiskt land, vilka sedan 1897 varit strategiska partners åt ledande teknikleverantörer från världen över. Det innebär att agera som rådgivare till kunder och leverantörer vid försäljning av komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Därtill har gruppen över åren kompletterats med ytterligare bolag med inslag av egna produkter under välkända varumärken. Utveckling av koncernens verksamheter liksom fortsatta förvärv av teknikbolag är en del av gruppens affärsmodell.

Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Årsredovisning 2022

Ett år präglat av omstart och decentralisering

I omvärlden har covidrestriktionerna successivt lyfts bort och världen öppnat upp mer och mer igen. Samtidigt har vi återigen påmints om att vi inte ska ta våra friheter för givna. Krig i vårt närområde, hög inflation och därmed högre ränteläge än vi varit vana vid de senaste åren, ställer nya krav på omställning och flexibilitet. Vi ser dock inte att kunderna avbryter eller skjuter upp affärer.

I tider av marknadsoro lutar vi oss mot vår diversi­fierade verksamhet. Åtta rörelsedrivande enheter i olika industrier, med huvudsaklig exponering i min­ dre konjunkturkänsliga områden som energi & infra­struktur, vatten & avlopp och arbetsmiljö.

Caroline Reuterskiöld vd
Christian Berner Tech Trade

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad urbanisering

De stora städerna växer, både i världen och i Norden. Stora och växande städer kräver en effektiv infrastruktur och åtgärder för att minska buller och vibrationer från trafik och andra verksamheter för att fungera. Det driver efterfrågan av spårbunden trafik och av infrastruktur som vattenreningsverk.

Hållbart resursutnyttjande

Befolkningen växer inte bara globalt utan även i Norden vilket bidrar till växande ekonomier. Samtidigt är jordens resurser begränsade, vilket ökar kraven på konsumtionen i den rika världen att minska sitt avtryck. Det driver efterfrågan på produkter som bidrar till ett hållbart resursutnyttjande.