Vd-anförande årsstämma 2020

Kalender

tisdag, 20 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Delårsrapport Q2

Ladda ner .pdf

Årsredovisning 2019

Ladda ner .pdf

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad konsumtion och rikare befolkning

Jordens befolkning växer, livslängden ökar och den materiella standarden ökar snabbt i många länder. Samtidigt är jordens förmåga att uthålligt försörja allt fler med allt högre levnadsstandard begränsad. Därför måste människans tärande på jordens resurser minska.

Klimatförändringar

Hotet från klimatförändringarna märks redan och ställer redan nu stora krav på en kraftfull omställning i alla delar av samhället. Kraven på effektivitet i tillverkningsprocesserna ökar därför hela tiden och företagen söker nya sätt för att minska sin energiförbrukning och sina utsläpp. 

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport Q2 2020

Ett bra resultat men en svagare orderingång

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 8,5 (7,3) procent. Omsättningen på 163,9 Msek var i samma nivå som ifjol. Däremot ser vi en klart sämre orderingång än under samma period föregående år. Det innebär att orderstocken gått ned och vi ser sannolikt ett sämre kvartal framför oss även om det är svårt att prognostisera längre in i framtiden beroende på den osäkerhet som nu råder. Det tidigare kommunicerade Vitrysslandsprojektet har inte slutlevererats på grund av att vi ej kunnat resa dit, installera och idriftsätta. Den kommer troligen att slutlevereras först under 2021.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade