Årsredovisning 2020

Ladda ner .pdf

Analys från ABG

Ladda ner .pdf

Christian Berner Tech Trade - ABGSC Investor Day 2 Dec 2020

Kalender

torsdag, 29 april 2021

Delårsrapport Q1 2021

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad konsumtion och rikare befolkning

Jordens befolkning växer, livslängden ökar och den materiella standarden ökar snabbt i många länder. Samtidigt är jordens förmåga att uthålligt försörja allt fler med allt högre levnadsstandard begränsad. Därför måste människans tärande på jordens resurser minska.

Klimatförändringar

Hotet från klimatförändringarna märks redan och ställer redan nu stora krav på en kraftfull omställning i alla delar av samhället. Kraven på effektivitet i tillverkningsprocesserna ökar därför hela tiden och företagen söker nya sätt för att minska sin energiförbrukning och sina utsläpp. 

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Årsredovisning 2020

Ett minst sagt ovanligt och utmanande år

2020 blev ett minst sagt ovanligt och utmanade år. Utöver handelskrig och brexit slog Covid-19-pandemin till i början av året med nedstängningar och restriktioner som kraftigt begränsade den ekonomiska aktiviteten. Nedgången möttes dock av historiskt stora stimulanspaket och i slutändan blev effekten på våra marknader begränsad. För oss på Christian Berner blev året efter omständigheterna okej med en omsättning på 695 MSEK och en EBITA på 42 MSEK. Det motsvarar en EBITAmarginal på 6,1 procent, vilket jag förstås inte är helt nöjd med. Även om de tre sista kvartalen låg på en bra nivå lyckades vi inte fullt ut rädda upp vårt svaga första kvartal. Det finns potential till förbättring och den ska vi göra verklighet av.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade