Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q3

Årsredovisning 2021

Ladda ner .pdf

Årsredovisning 2021

Sammandrag av årsredovisningen

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Christian Berner Tech Trade

Som teknikhandelsbolag har Christian Berner i 125 år förenklat och effektiviserat värdekedjan. Genom hög teknisk kompetens, fokus på kvalitet och djupgående kunskaper om produktionsprocesser och behov bygger vi långa samarbeten och en position som värdefull partner till både leverantörer och kunder.

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport Q3 2022

Vi fortsätter arbetet med att utveckla koncernen för framtiden

Kvartalets EBITA om 17,3 MSEK är 50 procent högre än Q2, men då kvartalet till skillnad från föregående år inte innehöll några projekt av engångskaraktär kunde det inte mäta sig med föregående års rekord-EBITA om 19.6 MSEK. Vi upplever dock att vi under kvartalet haft en starkare underliggande verksamhet än samma kvartal föregående år. I kontrast med föregående års svängiga andra halvår med en mycket stark Q3 följt av en mycket svag Q4 arbetar vi med att få till en jämnare intjäning.

Under kvartalet har dotterbolaget Bullerbekämparen som tidigare meddelats tagit hem den största ordern i sin historia. Ordern som är på 16 MSEK kommer att levereras löpande under 2023. Orderstocken har kommit ner något sedan toppnoteringen under föregående kvartal, men är fortsatt hög ur ett historiskt perspektiv och 60% över samma period föregående år. Christian Berner AB har under slutet av kvartalet lanserat en ny spännande leverantör inom vattenrening och UV och har efter kvartalets utgång säkrat den första affären på den svenska marknaden vilket känns spännande. Koncernens vision om innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle känns mer och mer levande och det är glädjande att se hur våra lösningar kan bidra till rent vatten, hållbara energisystem och en hållbar industri överlag.

Caroline Reuterskiöld vd
Christian Berner Tech Trade

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad urbanisering

De stora städerna växer, både i världen och i Norden. Stora och växande städer kräver en effektiv infrastruktur och åtgärder för att minska buller och vibrationer från trafik och andra verksamheter för att fungera. Det driver efterfrågan av spårbunden trafik och av infrastruktur som vattenreningsverk.

Hållbart resursutnyttjande

Befolkningen växer inte bara globalt utan även i Norden vilket bidrar till växande ekonomier. Samtidigt är jordens resurser begränsade, vilket ökar kraven på konsumtionen i den rika världen att minska sitt avtryck. Det driver efterfrågan på produkter som bidrar till ett hållbart resursutnyttjande.