vd Bo Söderqvist presenterar på Redeye Growth Day 2019

Delårsrapport Q1

Ladda ner .pdf

Årsredovisning 2018

Ladda ner .pdf

Redeye analyserar CBTT 1 maj 2019

Ladda ner .pdf

Intervju med vd Bo Söderqvist

Kalender

tisdag, 20 augusti 2019

Delårsrapport Q2 2019

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Större och rikare befolkning

Globaliseringen har bidragit till att varor och kunskap sprids till allt fler. Samtidigt växer jordens befolkning snabbt, livslängden ökar och fler människor världen över får allt högre levnadsstandard. Detta leder till ökad efterfrågan på olika varor och tjänster samt på den förbättrade teknologin i en allt mer digitaliserad värld.

Ökad urbanisering

Konsumenters ökade miljömedvetenhet och krav på en hållbar utveckling ökar efterfrågan på lokalt producerade varor. Samtidigt söker sig allt fler människor världen över till städer. När fler bor på en mindre yta ställs stora krav på hållbar tillväxt för städer, bland annat genom lösningar för renare luft, tillförlitlig vattenförsörjning och en fungerande infrastruktur.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Årsredovisning 2018

Rekordår men med potential till mer

2018 blev ett framgångsrikt år för Christian Berner med höjdpunkter som rekordresultat, ett förvärv som blivit ett lika fantastiskt tillskott i koncernen som vi trodde innan, samt vändningen i Norge. Men vi kan mer, och därför kan du förvänta dig mer av Christian Berner under 2019.

Det är roligt att kunna konstatera att 2018 blev ännu ett bra år för Christian Berner. Omsättningen ökade med 37,4 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 51,7 MSEK, vilket motsvarar en lönsamhet (EBITA-marginal) på 8,4 %. Detta är rekordnivåer för koncernen vilket jag självklart är nöjd med. Samtidigt ser jag att det finns potential till ytterligare förbättring av resultatet, och jag förväntar mig mer av Christian Berner framöver.

En viktig del i vårt framgångsrika fjolår är förvärvet av Zander & Ingeström som vi gjorde i början av 2018. Jag konstaterade redan i vår årsredovisning förra året att våra lönsamhetstal skulle påverkas positivt av förvärvet, och så blev det verkligen. En annan viktig förklaring till resultatet är att vi under 2018 lyckades vända den negativa utvecklingen i Norge till ett positivt resultat.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade