ABGSC Investor Day 26 maj 9.00

Avanza börsdag 19 maj 2021

Se Bo Söderqvists presentation

Koncernchef Bo Söderqvist sammanfattar året som gått

Delårsrapport Q1 2021

Ladda ner .pdf

Årsredovisning 2020

Ladda ner .pdf

Kalender

torsdag, 19 augusti 2021

Delårsrapport Q2 2021

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Analys från ABG

Ladda ner .pdf

Christian Berner Tech Trade

Som teknikhandelsbolag har Christian Berner i mer än 120 år förenklat och effektiviserat värdekedjan. Genom hög teknisk kompetens, fokus på kvalitet och djupgående kunskaper om produktionsprocesser och behov bygger vi långa samarbeten och en position som värdefull partner till både leverantörer och kunder.

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad konsumtion, knappa resurser

När jordens befolkning växer och den ekonomiska tillväxten lyfter fler ur fattigdom ökar påfrestningen på jordens begränsade resurser. Konsumtionen i den rika delen av världen måste därför minska sitt resursanspråk med nya hållbara lösningar. Det driver efterfrågan på produkter och system som bidrar till ökad cirkularitet.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna ställer stora krav på en kraftfull omställning i alla delar av samhället. Ägare, samhälle och anställda förväntar sig att företagen tar sin del av ansvaret och minskar sina utsläpp genom hela värdekedjan. Det driver effektivisering av processer och användning av nya material och produktionssätt.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Årsredovisning 2020

Ett minst sagt ovanligt och utmanande år

2020 blev ett minst sagt ovanligt och utmanade år. Utöver handelskrig och brexit slog Covid-19-pandemin till i början av året med nedstängningar och restriktioner som kraftigt begränsade den ekonomiska aktiviteten. Nedgången möttes dock av historiskt stora stimulanspaket och i slutändan blev effekten på våra marknader begränsad. För oss på Christian Berner blev året efter omständigheterna okej med en omsättning på 695 MSEK och en EBITA på 42 MSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 6,1 procent, vilket jag förstås inte är helt nöjd med. Även om de tre sista kvartalen låg på en bra nivå lyckades vi inte fullt ut rädda upp vårt svaga första kvartal. Det finns potential till förbättring och den ska vi göra verklighet av.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade