Capital Market Meeting 8 september

Delårsrapport Q2 2021

Ladda ner .pdf

ABGSC Investor Day 26 maj 9.00

Avanza börsdag 19 maj 2021

Se Bo Söderqvists presentation

Koncernchef Bo Söderqvist sammanfattar året som gått

Årsredovisning 2020

Ladda ner .pdf

Kalender

torsdag, 21 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

Tid: 15:00

Visa alla kalenderhändelser

Christian Berner Tech Trade

Som teknikhandelsbolag har Christian Berner i mer än 120 år förenklat och effektiviserat värdekedjan. Genom hög teknisk kompetens, fokus på kvalitet och djupgående kunskaper om produktionsprocesser och behov bygger vi långa samarbeten och en position som värdefull partner till både leverantörer och kunder.

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad konsumtion, knappa resurser

När jordens befolkning växer och den ekonomiska tillväxten lyfter fler ur fattigdom ökar påfrestningen på jordens begränsade resurser. Konsumtionen i den rika delen av världen måste därför minska sitt resursanspråk med nya hållbara lösningar. Det driver efterfrågan på produkter och system som bidrar till ökad cirkularitet.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna ställer stora krav på en kraftfull omställning i alla delar av samhället. Ägare, samhälle och anställda förväntar sig att företagen tar sin del av ansvaret och minskar sina utsläpp genom hela värdekedjan. Det driver effektivisering av processer och användning av nya material och produktionssätt.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport kvartal 2 2021

Stark orderingång

Ökad omsättning men svagt resultat andra kvartalet. Bra orderingång ger goda förutsättningar för återhämtning under andra halvåret.

Omsättningen ökade med 13,2 procent i det andra kvartalet till följd av förvärv. Justerat för förvärv var utvecklingen svagare. Koncernens EBITA-marginal uppgick till 4,3 (8,5) procent. Det är vi inte nöjda med.  Resultatet påverkades av tre faktorer: 1) den svaga orderingången under det andra halvåret 2020 och det första kvartalet 2021, som en effekt av pandemin 2) förskjutning av vinstavräkning på värmeprojekt då Covid-19 har hindrat arbete på plats, och 3) längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist.

Vi har under kvartalet dock sett en vändning i orderingången som varit stark och växt med hela 49,4 procent, förvisso jämfört med enkla jämförelsetal påverkade av Covid-19. På grund av en mer gynnsam affärs- och produktmix har vi också en bättre bruttomarginal jämfört med i fjol, vilket gör att vi ser ett starkt andra halvår framför oss.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade