Publicerad 2014-10-21 | 14:52

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Verksamheten utvecklas positivt under perioden då orderingången ökade med hela 23 procent. Kvartalet blev dock sämre än motsvarande period i fjol som var en exceptionell period med en rekordorder – bolagets största någonsin - till Sydvatten inom affärsområdet Process & Miljö. Vårt andra affärsområde Materialteknik utvecklades enligt förväntningarna.

1 juli – 30 september 2014 

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 93,7 (111,9) MSEK 
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 5,0 (8,2) MSEK 
 • Orderingången ökade med 23 procent till 44,7 (36,4) MSEK jämfört med samma period föregående år
 • Avkastning på eget kapital var 12 (23) procent
 • Soliditeten uppgick till 22 (18) procent 
1 januari – 30 september 2014
 • Nettoomsättningen uppgick till 286,4 (292,7) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) slutade på 12,0 (14,3) MSEK
 • Orderingång för perioden var 300,3 (314,4) MSEK
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25 (33) procent
 • Soliditeten uppgick till 22 (18) procent

   

1 januari – 30 september 2014 

 • Nettoomsättningen uppgick till 286,4 (292,7) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) slutade på 12,0 (14,3) MSEK  
 • Orderingång för perioden var 300,3 (314,4) MSEK
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25 (33) procent 
 •  Soliditeten uppgick till 22 (18) procent

Väsentliga händelser under perioden

 • Christian Berner AB vann projekt av leveranser avseende Sylomer till Peab Bostad för grundläggning av hus intill järnvägen i centrala Sollentuna.
 • A/S Christian Berner levererar ett massa- fjädersystem till byggnationen av spårvägen till Århus Letbane.
 • UV-aggregat från Christian Berner AB till Gälleråsens vattenverk i Karlskoga med driftsättning vid årsskiftet 2014/2015.
 • Christian Berner AB kommer att leverera kostnadseffektivt och miljövänligt golvregelsystem till biograf i ”Mall of Scandinavia”.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Fulltecknad emission i Christian Berner Tech Trade AB (publ) och aktien listas på NASDAQ First North.
 • Genom nyemissionen tillfördes omkring 300 nya aktieägare och cirka 41,4 MSEK. Efter Erbjudandet uppgår antalet aktier till
18 759 398.
 • Första dag för handel på NASDAQ First North var den 20 oktober 2014.


VD-kommentarer

Välkomna till Christian Berner Tech Trades första delårsrapport som noterat bolag. Vi är nu i mål med noteringen, vilket är positivt, och nu ser vi fram emot fortsatt utveckling
och framgång för bolaget. Med cirka 300 nya aktieägare och 41,4 MSEK i nytt kapital har vi resurserna vi behöver för expansion.

Orderingången under kvartalet ökade med
23 procent jämfört med motsvarande tid föregående år, vilket också är starkt och indikerar på en bra framtid. Jag nämnde i förra rapporten att resultatet i kvartal tre i fjol var mycket starkt, bland annat levererades Sveriges största UV-anläggning till Sydvatten AB. Det är glädjande att vi även i år lyckas skapa ett starkt resultat under kvartalet.

Jag är fortsatt optimistisk, även om vår omvärld är orolig. Vi fortsätter jobba med det som vi kan påverka själva. Vi ska ta marknadsandelar och växa både genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Jag hoppas du ska finna det intressant att följa vår resa på First North Nasdaq.

Bo Söderqvist, CEO

För fullständig rapport se bifogad pdf