Publicerad 2023-10-31 | 21:00

Christian Berner Tech Trades valberedning tillsatt

Årets valberedning inför årsstämman 2024 har tillsatts i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2023.

Valberedning består av:
-          Sten Ankarcrona, Conjeco AB
-          David Zaudy, Cervantes Capital
-          Joachim Berner, Gårdaverken AB
 
Sten Ankarcrona är valberedningens ordförande och sammankallande.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande med e-post till: sten.ankarcrona@ankarcrona.nu.