Investerare

Nyckeltal och finansiella mål

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Koncernens nyckeltal