Investerare

Finansiella mål

   

2017

2016

2015

Omsättnings-tillväxt *

≥10 %

4,8

–3,7

13,2

EBITA-marginal *

9 %

4,8

5,9

5,7

Soliditet

35 %

50,8

50,2

49,2

Avkastning på eget kapital

25 %

20,9

26,1

31,1

Utdelning

30–50%
(av res efter skatt)

60,7

42

54

* I genomsnitt per år över en konjunkturcykel.