Om oss

Affärsidé och mål 

Vision

Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Affärsidé

Christian Berner Tech Trade erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter huvudsakligen i de nordiska länderna.

Övergripande mål

Verksamhetens övergripande mål är att nå en uthållig, hållbar och tillfredsställande lönsamhet och tillväxt.

Våra finansiella mål möjliggör förvärv av spännande verksamheter som kompletterar oss, samtidigt som en växande verksamhet både skapar utvecklingsmöjligheter för våra anställda och gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Sammantaget gör det oss till en än mer intressant samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

Finansiella mål

Omsättningstillväxt:* ≥10 %

EBITA-marginal:* 9 %

Soliditet: 35 %

Avkastning på eget kapital: 25 %

Utdelning: 30–50% (av resultatet efter skatt)

* I genomsnitt per år över en konjunkturcykel.

 

  • Genomsnittlig omsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel inklusive förvärv.
  • EBITA-marginalen ska i genomsnitt vara 9 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Bolaget ska ha en soliditet om 35 procent.
  • Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 25 procent.
  • Christian Berner Tech Trades mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Enligt koncernens finansiella mål ska 30–50 procent av resultatet efter skatt delas ut per år. Hänsyn tas dock till gruppens finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.