Publicerad 2019-11-29 | 13:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Angående dotterbolaget Zander & Ingeströms pågående förhandlingar om en större order.

Avseende tidigare kommunicerat pressmeddelande (2019-11-12) om pågående förhandlingar om en större order på 200 MSEK som förväntades vara klara under november månad.

Motparten har tillfälligt pausat pågående aktiviteter och därmed även dialogen med Zander & Ingeström om ovanstående order. Det är i nuläget oklart när aktiviteterna återupptas. Motpartens underliggande behov är intakt, men tidsaspekten är mer oklar. Zander & Ingeström avvaktar motpartens start av aktiviteter och är redo att återuppta dialogen när det blir aktuellt.