Om oss

Vår affär

Våra marknader

Christian Berner Tech Trade har lång erfarenhet av teknisk handelsverksamhet på den nordiska marknaden där bolaget agerar som strategisk partner och rådgivare till kunder och leverantörer vid försäljning av komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll.

En ledande aktör i Norden

Christian Berner är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner. Sverige är bolagets största marknad, följt av Norge, Finland och Danmark. 

Marknaden kan delas in i produkter för repetitiva behov och produkter av investeringskaraktär. Christian Berner är verksamma på båda dessa submarknader inom ett antal utvalda nischer där produkterna har specifika egenskaper som är viktiga för kundernas produktionsprocesser. Försäljningen av produkter för repetitiva behov karaktäriseras av mer stabila intäktsströmmar och är mindre konjunkturkänsliga än försäljning av produkter av investeringskaraktär som kännetecknas av långa beslutsprocesser med stora ordervärden.

Materialteknik

Affärsområdet Materialteknik samlar de verksamhetsområden inom Christian Berner Tech Trade som är inriktat mot försäljning av olika material, till exempel plaster och lösningar inom vibrations- och bullerdämpning.

MARKNAD OCH KUNDER

Christian Berners kunder inom Materialteknik finns framför allt inom byggindustrin, infrastruktur, pappersindustrin, energi- och basindustrierna. Kundernas efterfrågan ökar dels vid högt kapacitetsutnyttjande vilket skapar högre slitage och behov av löpande underhåll, dels av större investeringsbeslut där bolagets material är en del av investeringen. En viktig konkurrensfördel inom detta område är snabba och enkla leveranser varför Christian Berner håller stora delar av affärsområdets produkter på lager.

Process & Miljö

Affärsområdet Process & Miljö omfattar Christian Berner Tech Trades verksamhetsområden med inriktning mot kunder med behov av främst processutrustning och hela system. Sedan 2018 ingår Zander & Ingeström AB i affärsområdet och 2021 förvärvades GF Swedenborg Ingenjörsfirma.

MARKNAD OCH KUNDER

Christian Berners kunder inom Process & Miljö finns huvudsakligen inom pappersindustrin, offentlig sektor och processindustrin. Försäljning sker både inom ramen för stora investeringsprojekt och repetitivt för löpande underhåll. En viktig faktor för affärsområdets lönsamhet och tillväxt är de stora investeringar som bolagets kunder fattar beslut om och genomför.

 

CHRISTIAN BERNER AB

GF SWEDENBORG INGENIÖRSFIRMA

ZANDER & INGESTRÖM

CHRISTIAN BERNER NORGE

CHRISTIAN BERNER FINLAND

CHRISTIAN BERNER DANMARK

EMPAKK A/S