Publicerad 2018-12-11 | 13:00

Rekordorder till Christian Berners dotterbolag

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till Vitryssland.

Ordervärdet för Zander & Ingeströms del bedöms till ca 50 MSEK och förväntas levereras under 2019. Ordern är den enskilt största någonsin för Christian Berner Tech Trade AB, och ett tydligt tecken på styrkan hos dotterbolaget Zander & Ingeström AB. Leveransen omfattar totalt nio pannor med en totaleffekt på 360 MW.

Hetvattenpannorna utnyttjar överskottsel och kommer att minska Vitrysslands användning av gas och olja. Kombinationen blir miljövänlig fjärrvärme i städerna Minsk, Grodno och Vitebsk. Under 2015 levererade Zander & Ingeström sina första pannor till Gomel, en leverans som var mycket lyckosam och nu kommer uppföljande order på totalt nio pannsystem.

Ordern bedöms ha en marginell positiv påverkan på vinst per aktie för helåret 2019.

Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och förvärvades av Christian Berner Tech Trade AB 1 mars 2018.

Hetvattenpanna för miljövänlig fjärrvärme.