Publicerad 2020-05-08 | 11:00

Christian Berner Tech Trades styrelse drar tillbaka föreslagen utdelning och årsstämman hålls den 10 juni

Styrelsen för Christian Berner Tech Trade har reviderat sitt förslag till utdelning. Tidigare förslag om 75 öre per aktie dras tillbaka och istället föreslås att ingen utdelning görs. Styrelsen kommer att utvärdera möjligheterna till utdelning senare under året.

Christian Berner har en stark balansräkning och finansiell styrka. Beslutet har fattats som en försiktighetsåtgärd med syfte att bibehålla bolagets finansiella ställning utifrån den stora osäkerhet som utvecklingen av covid-19 medför. Vi kommer att överväga en utdelning under året, kommenterar Christian Berners styrelseordförande Joachim Berner.

Christian Berners årsstämma kommer att hållas den 10 juni 2020.