Publicerad 2020-03-20 | 09:01

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, fredag 20 mars, årsredovisningen för 2019 på www.christianberner.com

Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.