Publicerad 2021-10-21 | 15:00

Bo Söderqvist lämnar Christian Berner Tech Trade

Styrelsen i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har i dag kommit överens med vd Bo Söderqvist om att han lämnar sitt uppdrag. Bo Söderqvist kommer kvarstå i sin befattning till dess en efterträdare är på plats.

Bo Söderqvist har varit vd på Christian Berner Tech Trade AB (CBTT) sedan 2011.
— Bo Söderqvist har utvecklat CBTT från ett familjeföretag med svag lönsamhet till ett noterat bolag med god tillväxt och lönsamhet. Jag vill framföra mitt varma tack för ett väl utfört arbete och ledarskap under en stark utvecklingsfas för företaget, säger styrelsens ordförande Joachim Berner.

Bo Söderqvist kvarstår i sin roll till dess hans efterträdare är på plats.
— Det har varit en spännande, rolig och utmanande resa från familjeägt till noterat bolag och jag önskar min efterträdare och bolaget med alla fantastiska medarbetare lycka till med den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Bo Söderqvist.

Christian Berner Tech Trade står nu inför en ny fas med fortsatta tillväxtmål. Rekryteringen av Bo Söderqvists efterträdare inleds omgående.