Publicerad 2024-03-20 | 08:30

Christian Berner Tech Trade AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2023

Årsredovisningen för 2023 finns idag tillgänglig på www.christianberner.com

Tryckt version finns tillgänglig andra halvan av april och kan beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post, info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.