Publicerad 2021-07-05 | 10:30

Sara Johansson ny HR-chef i Christian Bernerkoncernen

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har utsett Sara Johansson till chef för den nyetablerade HR-funktionen i koncernens servicebolag Christian Berner Business Services AB.

Sara Johansson tillträder 1 september 2021 och blir medlem av den utökade koncernledningsgruppen. Hon kommer närmast från Elanders Sverige AB där hon haft rollen som HR Manager.

— Sara tillför mycket kunskap och erfarenhet från sina tidigare uppdrag inom HR. Dessutom är hon en modig, engagerad och professionell chef som kommer att vara en viktig resurs i koncernens fortsatta utveckling, säger Torbjörn Gustafsson, vd i Christian Berner Business Services AB samt CFO i Christian Berner Tech Trade AB (publ).

— Jag ser fram emot att starta upp den nya funktionen inom koncernen och utveckla HR i takt med koncernens utveckling, säger Sara, tillträdande HR-chef i Christian Berner Business Services AB.