Publicerad 2024-02-15 | 08:30

Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar i Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trades valberedning föreslår nyval av Helena Grubb samt Pia Irell på ordinarie stämma den 25 april 2024.

Helena Grubb har närmast varit koncernchef för Unident Group, Managing Director för affärsområde Hardware inom Hultafors AB samt Managing Director för Assa OEM AB. Helena Grubb har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Luleås Tekniska universitet.
”Jag ser fram emot att vara med och utveckla Christian Berner Tech Trades såväl affärsmodeller som lönsamhet ytterligare”, säger Helena Grubb.

Pia Irell har senast varit Partner på Trill Impact, Portfolio Development Director på Altor Equity Partners samt strategiansvarig på Gambro. Pia Irell har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.
”Jag ser fram emot att vara med och bidra till företagets vision - att skapa innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle, och hoppas också att min erfarenhet inom förvärvsdriven tillväxt ska komma väl till pass”, säger Pia Irell.

Vidare föreslår valberedningen omval av Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro samt Carl-Adam Rosenblad.

Sara Mattsson, Bertil Person och Stina Wollenius har samtliga avböjt omval.
Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2024.

I Christian Berner Tech Trades valberedning inför årsstämman 2024 ingår David Zaudy, utsedd av Cervantes Capital, Sten Ankarcrona utsedd av Concejo samt Joachim Berner utsedd av Gårdaverken.