Publicerad 2016-11-30 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB siktar på listbyte första kvartalet 2017

Teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner”) reviderar tidplanen för det planerade listbytet från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm med målsättningen att listbytet ska genomföras under första kvartalet 2017.

Som tidigare har kommunicerats har Christian Berner påbörjat en process med avsikten att notera bolaget på Nasdaq Stockholm under andra halvåret 2016.

För att kunna ha största möjliga fokus på att fortsätta generera lönsam tillväxt kombinerat med en smidig integration av de förvärvade verksamheterna, har styrelsen beslutat att senarelägga det planerade listbytet till första kvartalet 2017.

Tidplanen har reviderats i samråd med bolagets legala rådgivare Vinge, finansiella rådgivare Swedbank samt revisorer PWC.