Publicerad 2020-10-08 | 16:37

Kommuniké från extra bolagsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Mölnlycke, 8 oktober 2020

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll torsdagen den 8 oktober 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

•    Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 0,60 kronor per aktie samt att överföra resten i ny räkning.

Protokollet från extra bolagsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.christianberner.com senast två veckor från dagens datum.