Publicerad 2017-02-22 | 11:05

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, onsdag 22 februari, årsredovisningen för 2016 på www.christianberner.com

Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.