Publicerad 2020-08-17 | 14:59

Christian Berner Tech Trades styrelse avser kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen för Christian Berner Tech Trade AB (publ) avser kalla till en extra bolagsstämma den 8 oktober och föreslår en utdelning om 0,60 kr per aktie.

− Christian Berner har en stark balansräkning och finansiell styrka trots situationen med Covid-19-pandemin, kommenterar Christian Berners styrelseordförande Joachim Berner. 

Christian Berners extra årsstämma kommer att hållas den 8 oktober 2020 och kallelse publiceras senast 30 dagar innan.