Publicerad 2021-05-19 | 13:00

Joel Lybert slutar som vd på Zander & Ingeström AB

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Joel Lybert kommer att lämna sin befattning som vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt 6 månader. Arbetet med att rekrytera ny vd har inletts. 

− Vi tackar Joel Lybert som nu valt att gå vidare med nya utmaningar och önskar honom lycka till, säger Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.

 


Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-19 13:00 CET.