Publicerad 2023-07-26 | 08:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) skapar Hållbarhetsutskott

Styrelsen i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har beslutat instifta ett Hållbarhetsutskott.

Hållbarhetsarbetet är en del av koncernens verksamhets- och affärsutveckling. I syfte att stödja och stärka koncernens strategiska hållbarhetsarbete har Christian Berner Tech Trades styrelse beslutat instifta ett Hållbarhetsutskott. Utskottets syfte ska vara att stödja koncernens utveckling av verksamhetsmodeller, affärsutveckling såväl som rapportering. Därtill konkretisera och lyfta fram koncernens ambitionsnivå avseende hållbarhet och säkerställa att hållbart företagande är en del av företagskulturen och organisationen.
Utskottet består av Stina Wollenius, ordförande, Kerstin Gillsbro och Joachim Berner. Caroline Reuterskiöld och Henrik Nordin är adjungerade.

För ytterligare information kontakta
Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner Tech Trade AB
070-6201150, joachim.berner@gardaverken.se
Caroline Reuterskiöld, vd och koncernchef Christian Berner Tech Trade AB
031-33 66 900, caroline.reuterskiold@christianberner.com