Publicerad 2018-03-23 | 08:45

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, fredag 23 mars, årsredovisningen för 2017 på www.christianberner.com
Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.