Publicerad 2019-09-18 | 12:00

Christian Berner Tech Trade förvärvar Bullerbekämparen AB

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bullerbekämparen AB (http://bullerbekamparen.se), ett bolag som tillverkar, monterar och säljer produkter för förbättrad akustik och lägre ljudnivå inom industri, kontor och offentlig miljö. 2018 uppgick bolagets omsättning till 30,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 5,0 MSEK (EBIT 4,7 MSEK). Vid utgången av 2018 hade företaget 18 anställda.

Köpeskillingen uppgår till 16,3 MSEK på skuldfri basis och finansieras genom tillgänglig kassa och nyupptagna lån. Tilläggsköpeskilling om max 4,0 MSEK kan därutöver falla ut baserat på resultatet 2019–2020.

— Det känns mycket bra att göra detta förvärv för Christian Berner. Bullerbekämparen AB är ett välskött bolag med ett starkt varumärke. Vibrationsteknik är ett viktigt område med stor potential för oss och genom förvärvet kompletterar och stärker vi vårt befintliga erbjudande, säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

— Det känns stimulerande att bli en del av Christian Bernerkoncernen. Bolagens affärer kompletterar varandra och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, bland annat inom industrin samt i de övriga nordiska länderna där Christian Berner bedriver verksamhet. Med Christian Berner som ägare får vi möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet, säger Andreas Lund, vd och delägare i Bullerbekämparen AB. 

Tillträde äger rum den 1 oktober 2019. Bullerbekämparen AB kommer att bedriva sin verksamhet som ett eget fristående bolag inom Christian Berners affärsområde Materialteknik i Sverige.

Förvärvet förväntas ge en positiv påverkan på Christian Berner Tech Trades vinst per aktie på årsbasis.

Finansiella rådgivare: Hjalmarsson & Partners och PWC. Legal rådgivare: Morris