Aktieägare

Utdelning

Christian Berner Tech Trades mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Enligt koncernens finansiella mål ska 30–50 procent av resultatet efter skatt delas ut per år. Hänsyn tas dock till gruppens finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Årsstämman för Christian Berner Tech Trade AB, 27 april 2023, beslutade om aktieutdelning om 0,60 kr/aktie med utbetalningar i två rater. Den första utbetalningen om 0,30 kr/ aktie utfördes 5 maj 2023.

På styrelsemöte 29 augusti 2023 beslutade styrelsen, efter bemyndigandet från årsstämman, att genomföra utbetalning av den andra raten. Utdelning till aktieägare skall baseras på register över aktieägare enligt Euroclear Stockholm med avstämningsdatumet 1 september 2023 samt med utbetalningsdag 8 september 2023.

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.