Aktieägare

Utdelning

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Christian Berners mål är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn kommer dock tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.