Publicerad 2015-04-24 | 08:30

Christian Berner Tech Trade AB (publ) gör Göteborg tystare

Teknikföretaget Christian Berner AB levererar spårdämningssystem till Göteborgs stad. Ordern gäller inkapsling av 680 meter spårvagnsräls i centrala Göteborg och värderas till 1,4 miljoner sek. Lösningen bidrar inte bara till ett tystare Göteborg utan också till minskade underhållskostnader och kortare byggtider.

När städer växer och förtätas ställs stora krav på stadsplaneringen. Inte minst på kollektivtrafiken. Transportlösningarna ska vara så effektiva som möjligt samtidigt som omgivningspåverkan som buller och vibrationer ska minimeras. När Göteborg får nya spårvagnslinjer är staden först ut i Sverige med att satsa på ett så kallat spårdämpningssystem som enkelt uttryckt innebär att rälsen kläs in i gummi.

- Detta har många fördelar. Dels minskar inkapslingen det elektriska läckaget som ger korrosion på räls, brunnar och omgivande material, något som på sikt medför höga kostnader för underhåll, dels har materialet också en ljud- och vibrationsdämpande effekt, säger Johan Westerlund som är teknisk säljare på Christian Berner.

Systemet - som marknadsförs under namnet ”STRAILastic_S” - kan monteras snabbt på plats utan hjälp av specialister. Metoden gör att byggtiden blir kortare och kan halveras jämfört med andra erbjudanden på marknaden. Detta leder till en kostnadseffektiv lösning sett över hela livscykeln.

- Vi har fått en helhetslösning som varit både smidig och effektiv för oss. Prefabricerade system som detta är helt klart framtidens teknik, säger Håkan Karlén som är planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Ordern tecknas i första hand för sina egenskaper för så kallad elektrisk isolering men samtidigt bidrar lösningen också till minskade bullernivåer. Christian Berner uppskattar att installationen på Södra Hamngatan i Göteborg kan minska bullret med 6-10 decibel. Installation pågår just nu och invigningen sker i augusti.

Ordern är också ett kvitto på att det finns ett stort intresse för kostnadseffektiva lösningar i takt med att den spårbundna trafiken blir allt mer populär, inte bara i Sverige utan också i utlandet. I Sverige sker utbyggnad av spårväg förutom i Göteborg också i Norrköping och på flera håll i Stockholmsområdet. I Malmö har man tagit beslut om att bygga spårväg och i Lund och Eskilstuna utreds möjligheterna.

stora badhusgatan