Publicerad 2015-04-16 | 08:30

Christian Berner Tech Trade AB (publ) rationaliserar verksamheten

Teknikföretaget Christian Berner AB fortsätter att effektivisera för att höja lönsamheten och upphör med sin verksamhet inom området speciallegeringar. Rationaliseringen av verksamheten innebär en årlig kostnadsbesparing på 1,5 miljoner kronor.

Speciallegeringar är ett av Christian Berners 13 produktområden och består av produkter som är
extra tåliga och slitstarka lämpade för användning i särskilt utsatta miljöer.

Dessvärre har produktområdet under en längre tid redovisat förlust och vikande försäljning. Som ett
led i företagets långsiktiga strategi att minska kostnaderna och effektivisera organisationen, kommer
därför lagret i Härnösand att monteras ner och verksamheten upphöra den 30 juni 2015.

Beslutet innebär att totalt två personer blir övertaliga i organisationen och Christian Berner belastas
med en engångskostnad på 1,5 miljoner kronor. Kunderna informeras i ett särskilt brev och hänvisas
till alternativa leverantörer.

- Det är naturligtvis tråkigt för de människor som berörs. Men på lång sikt är det nödvändigt för
oss att fokusera på de delar som vi bedömer ha god potential för tillväxt och lönsamhet,
säger Magnus Lundqvist, chef för affärsområdet Materialteknik.

Åtgärden innebär att verksamheten bättre anpassas efter Christian Berners kunders behov.

- Utvecklingen när det gäller material går allt snabbare och leder till att vi ständigt måste
ompröva vår produktportfölj för att kunna vara lönsamma och därmed kunna erbjuda våra
kunder det bästa erbjudandet på marknaden, säger Magnus Lundqvist.

Christian Berner har funnits sedan 1897 och har samlat på sig en stor erfarenhet av att leverera
avancerad teknisk produktionsutrustning och material till industrin. Tack vare sina långa erfarenhet
har företaget möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva avancerade tekniska lösningar som är
skräddarsydda för industrin.